• 63807106
 • P-Pie 8:00-12:00 13:00-17:00

Vakances

SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS"
Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela Nr.6, Saldus, Saldus novads
Tālrunis: 63807106

Atkārtoti izsludinātais atklātais konkurss uz SIA "SALDUS KOMUNALSERVISS" valdes locekļa amatu korporatīvās pārvaldības un finanšu jautājumos,
ir noslēdzies bez rezultātiem.

 

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” (turpmāk – Sabiedrība) kapitāla daļu turētāja pārstāvis 2022.gada 16. martā pieņēma lēmumu atkārtoti rīkot konkursu uz Sabiedrības valdes locekļa korporatīvās pārvaldības un finanšu pārvaldības amata vietu.

Konkursā uz SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” valdes locekļa amatu bija pieteikušies 3 pretendenti. Tos trīs kārtās izvērtēja Nominācijas komisija, kuras sastāvā bija pārstāvji no Latvijas Pašvaldību savienības, Kuldīgas novada pašvaldības, SIA “Saldus medicīnas centrs” un Saldus novada pašvaldības.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir izvērtējis nominācijas komisijas izvirzītos Sabiedrības valdes locekļa amata pretendentus un sakarā ar pretendentu praktiskas pieredzes trūkumu darbā ar regulētām sabiedrisko pakalpojumu nozarēm, konkurss ir noslēdzies bez rezultāta.

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” (48503000219) aicina darbā :

 

Elektriķi/ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniķi

Prasības:

 • Cz elektrodrošības grupa,
 • Vēlama pieredze darbā ar elektroautomātiku
 • Vidējā profesionālā izglītība,
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Darbs Saldū un Saldus novadā.

Darba samaksas apmērs bruto EUR 1080, 00 mēnesī.

 

CV iesniegt līdz 10.04.2022. plkst 24:00

sūtot uz e-pastu:

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” informē, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei un pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu izvērtēšanas procesa norisi. Personas datu pārzinis SIA “Saldus komunālserviss”, kontaktinformācija: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801,

“Saldus novada pašvaldība, reģ. Nr.90009114646,
izsludina publisku amata kandidātu pieteikšanās procedūru uz
SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" valdes locekļa amatu
korporatīvās pārvaldības un finanšu jautājumos

 

Pieteikuma dokumentus lūdzam iesniegt līdz 2022.gada 4.aprīļa plkst. 12:00.

Valdes locekļa kandidātiem izvirzītās prasības:

 

 • valsts valodas C1 līmenī un vienas svešvalodas zināšanas vismaz B2 līmenī.
 • augstākā izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču apjomu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus kapitālsabiedrībā;
 • vismaz piecu gadu pieredze vadošā amatā korporatīvās pārvaldības un/vai finanšu jomā vai vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vai vismaz piecu gadu pieredze kapitālsabiedrības, organizācijas vai iestādes augstā vadošā amatā, kura ieņemšana apliecina nepieciešamo iemaņu kopumu;
 • vēlama pieredze pārraudzīt vairākas struktūrvienības un/vai atbildības (piemēram, finanšu resursu pārvaldība, grāmatvedības, personāls, informācijas tehnoloģijas, risku vadība, citi līdzvērtīgi) pārraudzīšanā pēdējo piecu gadu laikā;
 • vēlama pieredze struktūrfondu vai citu piesaistīto līdzekļu projektu vadībā;
 • izpratne par finanšu vadību un gada pārskatu sagatavošanu un saturu;
 • pieredze pārmaiņu vadībā;
 • nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo;
 • piekrīt valsts amatpersonas statusam un noteiktajiem ierobežojumiem. Atbilstība likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām;
 • ir derīgs sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

 

 

Pieteikšanās kārtība:

 

 • Pieteikuma dokumentus var iesniegt personīgi, slēgtā aploksnē, Saldus novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, Striķu ielā 3, Saldū vai Brocēnu pilsētas un Cieceres pagasta apvienības pārvaldē, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, darba laikā, uz aploksnes norādot: ““SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" valdes locekļa amatu kandidātu konkursam”.
 • Pieteikuma dokumentus var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Saldus novada pašvaldība, Striķu ielā 3, Saldus, LV-3801. Sūtot dokumentus pa pastu, jānodrošina, lai pieteikums būtu saņemts līdz 2022. gada 4. aprīļa plkst. 12:00..
 • Pieteikuma dokumentus var iesūtīt Saldus novada pašvaldībai uz e-pastu: , parakstītus ar drošu elektronisko parakstu un norādi: ““SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" valdes locekļa amatu kandidātu konkursam”.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 

 • dzīves gaitas apraksts (CV Europass standarts), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām;
 • motivēta pieteikuma vēstule (iekļaujot informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību, šobrīd vai iepriekš vadītā kolektīva darbinieku skaitu);
 • valdes locekļa amata kandidāta apliecinājums (https://failiem.lv/u/k9upjrhb2)
 • augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • profesionālo kvalifikāciju un citas prasmes apliecinošu dokumentu (ja tādi ir) kopijas;
 • izziņa par sodāmību;
 • derīgs sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

 

Kandidātiem, kas tiks uzaicināti uz trešās atlases kārtas interviju, vismaz divas darba dienas pirms noteiktā intervijas termiņa, jāiesniedz komisijas locekļiem:

 

 • redzējums (līdz 3 lpp.) par kapitālsabiedrības attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

 

Valdes locekļu amata kandidātu atlasei un novērtēšanai ir izveidota nominācijas komisija šādā sastāvā: Andra Feldmane, (Dr. oec.), Latvijas pašvaldību savienības padomniece uzņēmējdarbības jautājumos, Santa Kalniņa, Saldus novada pašvaldības Iekšējā audita un kontroles nodaļas vadītāja, Inga Kaltniece, Kuldīgas novada pašvaldības Kapitālpārvaldības un audita nodaļas vadītāja, Nellija Kleinberga, SIA “Saldus Medicīnas centrs” valdes priekšsēdētāja un Linda Milne, Saldus novada pašvaldības Personāla daļas vadītāja.

 

Pretendenti, saskaņā ar SIA “Saldus komunālserviss” valdes locekļu amata konkursa un atlases kārtības nolikumu, tiks vērtēti trīs kārtās. Uz trešo atlases kārtu tiks uzaicināti piedalīties pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst kandidātu atlases nolikumā noteiktajam pieteikuma saturam un, kuri amatu kandidātu atlases pirmajā un otrajā kārtā ieguvuši noteiktu vērtējuma punktu skaitu.

 

Informācijai: Valdes locekļa mēneša atlīdzība (bruto) no 2 116,20 līdz 2 645,25EUR

 

Saldus novada pašvaldības informē, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei un pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu izvērtēšanas procesa norisi. Personas datu pārzinis – Saldus novada pašvaldība, kontaktinformācija: Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801, .”

 

Saldus novada pašvaldība, reģ. Nr.90009114646,
izsludina publisku amata kandidātu pieteikšanās procedūru
uz SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" valdes locekļu amatiem

Prasības, pieteikšanās kārtība, iesniedzamie dokumenti

Pieteikuma dokumentus lūdzam iesniegt līdz 2022.gada 17. februārim plkst. 16:00.

Ar cieņu
SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS"

Kontakti

Sekretāre: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
63807453, 27088306 , 20041110

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu avāriju novēršana,
diennakts tālrunis: 26811422

Kapu administrators: 63807457 diennakts tālrunis: 29189226

ZIŅOJUMI
PAR SABIEDRĪBAS PERSONĀLA
NEGODPRĀTĪGU RĪCĪBU

Rekvizīti

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801

BANKAS:

AS "SEB banka" - norēķinu konts LV42UNLA0015000508401
AS "Citadele Banka" - norēķinu konts LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Darba dienās 8:00-12:00 13:00-17:00

Meklēt