• 63807106
  • P-Pie 8:00-12:00 13:00-17:00

Projekti

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta””

 

Finasējuma saņēmējs SIA „Saldus komunālserviss”.

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/015) īstenošanas ietvaros, ir pabeigta saimnieciskās kanalizācijas tīklu izbūve.

Projekta kopējās izmaksas 2 440 788, 25 EUR (bez PVN), no tām:

Kohēzijas fonda finansējums 1 581 600,00 EUR,

SIA „Saldus komunālserviss” finansējums 859 188.25 EUR.

 

Ir pabeigta saimnieciskās kanalizācijas tīklu izbūve Saldū šādās ielās: Kuldīgas (no71-77), Lejas (no Rietumu līdz Alejas), Rietumu, Pakalnu, Druvas, Kuldīgas(posmā no Ausekļa līdz Kuldīgas Nr.80), Kalēju(no Brīvības līdz Kalēju Nr.3), Bērzu aleja, Satiksmes, Stūru, Palejas, Kļavas, Liepu, Ozolu, Līkā(no Nr.35 līdz Nr.35A), Veides (Striķu līdz Veides Nr.1), Priežu, Māras, Vēju, "Mežvidi" Saldus novads, Krasta(no Kalēju līdz Krasta Nr.29 un "Ezerkalniņi", Saldus pag., Saldus nov.), Smilšu, Upes, Papardes, Jelgavas (no Nr.16 līdz Zvejnieku Nr.34), Kalnsētas( no Nr.1B līdz Nr.7), Pludmales(no Ezera Nr.69 līdz pludmales tualetes pieslēgumam), Veidenbauma (no Nr.11 līdz Aspazijas Nr.5A).

Minēto posmu iedzīvotāji tiek informēti par pieslēguma iespējām, savās pastkastītēs saņemot Aicinājumu pieslēgt savus īpašumus jaunizbūvētajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem. Aicinājumā sniegta arī informācija par tālākajām darbībām īpašumu pieslēgšanai jaunizbūvētajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem.

Projekta rezultāti atbilst plānotajiem
Projekta ietvaros ir veiktas sekojošas aktivitātes:

  • Saimnieciskās kanalizācijas tīklu paplašināšana – 11 139.49 m (t.sk. pievadi);
  • Kanalizācijas sūkņu staciju izbūve – 5 gab.

Projekts ir realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.

Publicēšanas datums 15.04.2021

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta””

 

Finasējuma saņēmējs SIA „Saldus komunālserviss”.

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/015) īstenošanas ietvaros, ir pabeigta saimnieciskās kanalizācijas tīklu izbūve.

Projekta kopējās izmaksas 2 440 788, 25 EUR (bez PVN), no tām:

Kohēzijas fonda finansējums 1 581 600,00 EUR,

SIA „Saldus komunālserviss” finansējums 859 188.25 EUR.

 

Ir pabeigta saimnieciskās kanalizācijas tīklu izbūve Saldū šādās ielās: Kuldīgas (no71-77), Lejas (no Rietumu līdz Alejas), Rietumu, Pakalnu, Druvas, Kuldīgas(posmā no Ausekļa līdz Kuldīgas Nr.80), Kalēju(no Brīvības līdz Kalēju Nr.3), Bērzu aleja, Satiksmes, Stūru, Palejas, Kļavas, Liepu, Ozolu, Līkā(no Nr.35 līdz Nr.35A), Veides (Striķu līdz Veides Nr.1), Priežu, Māras, Vēju, "Mežvidi" Saldus novads, Krasta(no Kalēju līdz Krasta Nr.29 un "Ezerkalniņi", Saldus pag., Saldus nov.), Smilšu, Upes, Papardes, Jelgavas (no Nr.16 līdz Zvejnieku Nr.34), Kalnsētas( no Nr.1B līdz Nr.7), Pludmales(no Ezera Nr.69 līdz pludmales tualetes pieslēgumam), Veidenbauma (no Nr.11 līdz Aspazijas Nr.5A).

Projekta rezultāti atbilst plānotajiem
Projekta ietvaros ir veiktas sekojošas aktivitātes:

  • Saimnieciskās kanalizācijas tīklu paplašināšana – 11 139.49 m (t.sk. pievadi);
  • Kanalizācijas sūkņu staciju izbūve – 5 gab.

Projekts ir realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.

Publicēšanas datums 10.01.2021

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta””

 

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/015) īstenošanas ietvaros, ir pabeigti būvdarbi Jelgavas, Krasta, Lejas, Stūru, Kļavu, Papardes, Kalnsētas, Liepu, Pludmales, Druvas, Pakalnu, Rietumu ielās un “Mežvidi”, Upes, Satiksmes, Līkā, Mežrūpniecības, Bērzu aleja, Veidenbauma un Smilšu ielās.

Turpinās tehniskās dokumentācijas sagatavošana un trašu uzmērīšanas darbi.

Ir uzsākta objekta nodošana ekspluatācijā.

Papildus notiek ielu labiekārtošanas darbi.

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstība III kārta” ietvaros tiks izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 7 543 m garumā un 5 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.

Projekts tiks realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.

Publicēšanas datums 10.09.2020

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta””

 

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/015) īstenošanas ietvaros, ir pabeigti būvdarbi Jelgavas, Krasta, Lejas, Stūru, Kļavu, Papardes, Kalnsētas, Liepu, Pludmales, Druvas, Pakalnu, Rietumu ielās un “Mežvidi”.

Turpinās būvdarbi Upes, Satiksmes, Līkā, Mežrūpniecības ielās un Bērzu aleja.

Ir uzsākti būvdarbi Veidenbauma, Smilšu ielās.

Papildus notiek ielu labiekārtošanas darbi un dokumentu kārtošana par ielu pieņemšanu ekspluatācijā.

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstība III kārta” ietvaros tiks izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 7 543 m garumā un 5 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.

Projekts tiks realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.

Publicēšanas datums 15.04.2020

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta””

 

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/015) īstenošanas ietvaros, turpinās būvdarbi Druvas, Rietumu, Pakalnu, Mežrūpniecības, Lejas, Pludmales un Kalnsētas ielās ir pabeigti maģistrālo tīklu izbūves darbi, tiek izbūvēti pievadi. Ir uzsākti būvdarbi Bērzu alejā.

Papildus notiek ielu labiekārtošanas darbi un dokumentu kārtošana par ielu pieņemšanu ekspluatācijā.

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstība III kārta” ietvaros tiks izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 7 543 m garumā un 5 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.

Projekts tiks realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.

Publicēšanas datums 15.01.2020

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta””

 

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/015) īstenošanas ietvaros, turpinās būvdarbi Druvas ielā, Rietumu ielā, Pakalnu ielā. Druvas un Pakalnu ielās ir pabeigti maģistrālo tīklu izbūves darbi, tiek izbūvēti pievadi.
Ir uzsākti būvdarbi Mežrūpniecības, Lejas, Pludmales un Kalnsētas ielās, paralēli ir pabeigti būvdarbi Krasta, Stūru, Kļavu, Liepu, Vēju, Māras, Priežu, Papardes ielās un “Mežvidi, notiek ielu labiekārtošanas darbi un dokumentu kārtošana par ielu pieņemšanu ekspluatācijā.

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstība III kārta” ietvaros tiks izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 7 543 m garumā un 5 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.

Projekts tiks realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.

Publicēšanas datums 15.10.2019

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta””

 

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/015) īstenošanas ietvaros, Šobrīd tiek veikti būvdarbi Krast ielā, Stūru ielā, Kļavu ielā, Liepu ielā, kā arī tiek uzsākti būvdarbi Kalnsētas ielā. Krasta ielā, ir pabeigta maģistrālo tīklu izbūve un turpinās pieslēgumu izbūve Rozentāla, Vēju, Māras un Priežu ielās un “Mežvidi”.

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstība III kārta” ietvaros tiks izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 7 543 m garumā un 5 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.

Projekts tiks realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.

Publicēšanas datums 10.07.2019

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta””

 

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/015) īstenošanas ietvaros, šobrīd turpinās būvdarbi Bērzu, Rozentāla, Vēju, Māras un Priežu ielās un „Mežvidi”.

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstība III kārta” ietvaros tiks izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 7 543 m garumā un 5 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.

Projekts tiks realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.

Publicēšanas datums 08.05.2019

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta””

 

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/015) īstenošanas ietvaros, šobrīd ir uzsākti būvdarbi Bērzu, Rozentāla, Vēju, Māras un Priežu ielās un „Mežvidi”.

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstība III kārta” ietvaros tiks izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 7 543 m garumā un 5 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.

Projekts tiks realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.

 

Publicēšanas datums 07.03.2019

 

Informējam par transporta kustības ierobežojumiem Kuldīgas ielā.

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta”
Nr.5.3.1.0/16/I015

 

Ir uzsākti kanalizācijas tīklu būvdarbi Kuldīgas ielā, plānots būvdarbus veikt šajā ielā trīs posmos:
I posms no Alejas ielas līdz Palejas, Stūru ielai, II posms no Alejas ielas virzienā uz rotācijas apli līdz Kuldīgas ielai 84, III posms no Ausekļa ielas līdz Mazajai ielai.

Šobrīd Kuldīgas ielā rakšanas darbi notiek posmā no Alejas ielas līdz Palejas, Stūru ielai, lūdzu sekot līdzi ceļa zīmēm par braukšanas apgrūtinājumiem.

Ieteicamais apbraukšanas ceļš ir Robežu iela.

 

Galvenais būvuzņēmējs: Konsorcijs „WesLat”, kuru pārstāv SIA „Laterna”
Būvuzraugs: SIA „Firma L4”
Autoruzraugs: SIA „Lakalme”

 Sīkākai informācijai:
Jānis Blūms
e-pasts:

 

 Publicēšanas datums 04.03.2019

 

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta””

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/015) īstenošanas ietvaros, šobrīd ir būvprojekts „Kanalizācijas tīklu būvniecība Saldus aglomerācijā” saskaņots ar atbildīgajām iestādēm.

Ir noslēgti līgumi par būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības veikšanu saimnieciskās kanalizācijas tīklu izbūvē.

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstība III kārta” ietvaros tiks izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 7 543 m garumā un 5 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.

Projekts tiks realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.

 

Publicēšanas datums 08.01.2019

 

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta”
Nr.5.3.1.0/16/I/015

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/015) īstenošanas ietvaros, šobrīd ir būvprojekts „Kanalizācijas tīklu būvniecība Saldus aglomerācijā” saskaņots ar atbildīgajām iestādēm.

Ir noslēgts līgums par būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības veikšanu.

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstība III kārta” ietvaros tiks izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 7 543 m garumā un 5 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.

Projekts tiks realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.

 

Publicēšanas datums 07.11.2018

 

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta”
Nr.5.3.1.0/16/I/015

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/015) īstenošanas ietvaros, šobrīd ir būvprojekts „Kanalizācijas tīklu būvniecība Saldus aglomerācijā” saskaņots ar atbildīgajām iestādēm.

Ir noslēdzies konkurss par būvdarbu un būvuzraudzības veikšanu. Šobrīd notiek pretendentu izvērtēšana.

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstība III kārta” ietvaros tiks izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 7 543 m garumā un 5 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.

Projekts tiks realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.

 

Publicēšanas datums 07.09.2018

 

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta”
Nr.5.3.1.0/16/I/002

 

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/015) īstenošanas ietvaros, šobrīd ir būvprojekts „Kanalizācijas tīklu būvniecība Saldus aglomerācijā” saskaņots ar atbildīgajām iestādēm.

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstība III kārta” ietvaros tiks izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 7 543 m garumā un 5 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.

Projekts tiks realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.

 

Publicēšanas datums 07.05.2018

 

 

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta”
Nr.5.3.1.0/16/I/002

 

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/015) īstenošanas ietvaros, šobrīd turpinās būvprojekta „Kanalizācijas tīklu būvniecība Saldus aglomerācijā” izstrāde un saskaņošana ar atbildīgajām iestādēm.

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstība III kārta” ietvaros tiks izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 7 543 m garumā un 5 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.

Projekts tiks realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.

 

Publicēšanas datums 08.02.2018

 

 

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta”
Nr.5.3.1.0/16/I/002

 

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/015) īstenošanas ietvaros, šobrīd turpinās būvprojekta „Kanalizācijas tīklu būvniecība Saldus aglomerācijā” izstrāde.

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstība III kārta” ietvaros tiks izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 7 543 m garumā un 5 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.

Projekts tiks realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.

 

Publicēšanas datums 06.11.2017

 

 

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta”
Nr.5.3.1.0/16/I/002

 

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/015) īstenošanas ietvaros, šobrīd ir saskaņots būvprojekts „Kanalizācijas tīklu būvniecība Saldus aglomerācijā” minimālajā sastāvā.

Projekta ietvaros plānota kanalizācijas tīklu paplašināšana sekojošās ielās:

Ielas, kurās līdz 2021.gadam plānots paplašināt saimnieciskās kanalizācijas tīklus

Iela

Novada pilsēta vai pagasts

Kuldīgas (no71-77)

Saldus

Lejas (no Rietumu līdz Alejas)

Saldus

Rietumu

Saldus

Pakalnu

Saldus

Druvas

Saldus

Kuldīgas (posmā no Ausekļa līdz Kuldīgas Nr.80)

Saldus

Kalēju (no Brīvības līdz Kalēju Nr.3)

Saldus

Bērzu aleja

Saldus

Satiksmes

Saldus

Stūru

Saldus

Palejas

Saldus

Kļavas

Saldus

Liepu

Saldus

Ozolu

Saldus

Līkā (no Nr.35 līdz Nr.35A)

Saldus

Veides (Striķu līdz Veides Nr.1)

Saldus

Priežu

Saldus

Māras

Saldus

Vēju

Saldus

"Mežvidi" Saldus novads.

Novadnieku paga.

Mežrūpniecības

Saldus

Krasta(no Kalēju līdz Krasta Nr.29 un "Ezerkalniņi", Saldus pag., Saldus nov.)

Saldus pag un Saldus

Smilšu

Saldus

Upes

Saldus

Papardes

Saldus

Jelgavas (no Nr.16 līdz Zvejnieku Nr.34)

Saldus

Kalnsētas( no Nr.1B līdz Nr.7)

Saldus

Pludmales(no Ezera Nr.69 līdz pludmales tualetes pieslēgumam)

Saldus

Veidenbauma (no Nr.11 līdz Aspazijas Nr.5A)

Saldus

Projekts tiks realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.

 

Publicēšanas datums 02.08.2017

 

 

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta”
Nr.5.3.1.0/16/I/015

 

2017.gada 28.aprīlī SIA „Saldus komunālserviss” parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” Nr.5.3.1.0/16/I/015 īstenošanu.

Projekts tiks realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.

 

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstība III kārta” ietvaros tiks izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 7 543 m garumā un 5 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.

 

Projekta plānotās kopējās izmaksas 2 042 772.45 EUR (bez PVN),
no tām:

Kohēzijas fonda finansējums 1 581 600.00 EUR,

SIA „Saldus komunālserviss” finansējums 461 172.45 EUR.

Šobrīd tiek izstrādāts būvprojekts kanalizācijas tīklu paplašināšanai.
Iedzīvotājus, kuru īpašumi atrodas zemāk minētajās ielās vai to posmos, lūdzam ierasties līdz 15.06.2017 SIA “Saldus komunālservisā”, Mazā ielā 6, lai precizētu projektēto kanalizācijas izvadu novietojumu.

Projekta realizācijas laiks no 2017.gada līdz 2021.gadam.

Projekta ietvaros plānota kanalizācijas tīklu paplašināšana sekojošās ielās:

Ielas, kurās līdz 2021.gadam plānots paplašināt saimnieciskās kanalizācijas tīklus

Iela

Novada pilsēta vai pagasts

Kuldīgas (no71-77)

Saldus

Lejas (no Rietumu līdz Alejas)

Saldus

Rietumu

Saldus

Pakalnu

Saldus

Druvas

Saldus

Kuldīgas(posmā no Ausekļa līdz Kuldīgas Nr.80)

Saldus

Kalēju(no Brīvības līdz Kalēju Nr.3)

Saldus

Bērzu aleja

Saldus

Satiksmes

Saldus

Stūru

Saldus

Palejas

Saldus

Kļavas

Saldus

Liepu

Saldus

Ozolu

Saldus

Līkā(no Nr.35 līdz Nr.35A)

Saldus

Veides (Striķu līdz Veides Nr.1)

Saldus

Priežu

Saldus

Māras

Saldus

Vēju

Saldus

"Mežvidi" Saldus novads.

Novadnieku pag.

Mežrūpniecības

Saldus

Krasta(no Kalēju līdz Krasta Nr.29 un "Ezerkalniņi", Saldus pag., Saldus nov.)

Saldus pag un Saldus

Smilšu

Saldus

Upes

Saldus

Papardes

Saldus

Jelgavas (no Nr.16 līdz Zvejnieku Nr.34)

Saldus

Kalnsētas( no Nr.1B līdz Nr.7)

Saldus

Pludmales(no Ezera Nr.69 līdz pludmales tualetes pieslēgumam)

Saldus

Veidenbauma (no Nr.11 līdz Aspazijas Nr.5A)

Saldus

 

Publicēšanas datums 29.05.2017

 

 

Kontakti

Sekretāre: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
63807453, 27088306 , 20041110

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu avāriju novēršana,
diennakts tālrunis: 26811422

Kapu administrators: 63807457 diennakts tālrunis: 29189226

Rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ Saldus komunālserviss”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801

BANKAS:

AS "SEB banka" - norēķinu konts LV42UNLA0015000508401
AS "Citadele Banka" - norēķinu konts LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Darba dienās 8:00-12:00 13:00-17:00

Meklēt