• 63807106
  • P-Pie 8:00-12:00 13:00-17:00

Informācija par paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm t.sk. par darba kārtību un lēmumiem

Informācija par paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm t.sk. par darba kārtību un lēmumiem

Dalībnieku sapulce protokols Nr.3 no 22.03.2019.

Darba kārtība:

1.SIA “Saldus komunālserviss” 2018.gada pārskata apstiprināšana.

2.2019.gada budžeta izskatīšana un apstiprināšana.

3.Iepirkuma plāna apstiprināšana 2019.gadam.

4.Par 2018.gada peļņas izlietojumu.

5.SIA “Saldus komunālserviss” revidenta apstiprināšana 2019.

6.Citi jautājumi.

Sapulcē nolēma:

1.Apstiprināt SIA “Saldus komunālserviss” 2018.gada pārskatu

2.Apstiprināt budžetu 2019.gadam.

3.Apstiprināt iepirkuma plānu 2019.gadam.

4.2018.gada peļņu atstāt uzņēmuma rīcībā, lai segtu iepriekšējo gadu zaudējumus.

5.Par SIA “Saldus komunālserviss” revidentu apstiprināt SIA “Galija”

Kontakti

Sekretāre: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
63807453, 27088306

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu avāriju novēršana,
diennakts tālrunis: 26811422

Kapu administrators: 63807457 diennakts tālrunis: 29189226

Rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ Saldus komunālserviss”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801

BANKAS:

AS "SEB banka" - norēķinu konts LV42UNLA0015000508401
AS "Citadele Banka" - norēķinu konts LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Darba dienās 8:00-12:00 13:00-17:00

Meklēt