• P 8-12 13-18, O.T.C 8-12 13-17, Pie 8-12 13-16

Informācija par valdi

Klientu
apkalpošana

Ūdens apgāde
un kanalizācija

SILTUMAPGĀDE

Decentralizētā kanalizācija

Īpašumu apsaimniekošana

 

Informācija par valdi

 

SIA “Saldus komunālserviss” valdes priekšsēdētājs Agris Rozenfelds

Izglītība: Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā, uzņēmējdarbības un biznesa procesu vadība.

Valdes priekšsēdētājam ar 2023.gada 1.aprīli noteikta mēneša atlīdzība, piemērojot koeficientu 2,5, ņemot vērā Centrālās statistika pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo 2022.gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos euro.

 

SIA “Saldus komunālserviss” valdes loceklis Andis Āboliņš

Izglītība: Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte, Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā (MBA) un organizācijas vadītāja kvalifikācija. Pilnvaru termiņš, pilnvarojuma līgums noslēgts 01.06.2023.
Darba pieredze - Talsu novada pašvaldība no 02.02.2015.

Valdes loceklim ar 2023.gada 1.jūniju noteikta mēneša atlīdzība 90% apmērā no valdes priekšsēdētāja amatalgas, kurai tiek piemērots koeficients 2,5, ņemot vērā Centrālās statistika pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo 2022.gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos euro.

 

SIA “Saldus komunālserviss” valdes loceklis Agris Rozenfelds

Izglītība: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, ekonomikas fakultāte, Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā, uzņēmējdarbības un biznesa procesu vadība. Pilnvaru termiņš, pilnvarojuma līgums noslēgts 28.11.2022.

Valdes loceklim ar 2023.gada 1.aprīli noteikta mēneša atlīdzība 90% apmērā no valdes priekšsēdētāja amatalgas, kurai tiek piemērots koeficients 2,5, ņemot vērā Centrālās statistika pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo 2022.gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos euro.

Kontakti

Biroja administratore: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
63807453, 27088306 , 20041110

Namu apsaimniekošana: 63807373

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu avāriju novēršana
,
diennakts tālrunis: 26811422

ZIŅOJUMI
PAR SABIEDRĪBAS PERSONĀLA
NEGODPRĀTĪGU RĪCĪBU

Rekvizīti

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Klienu apkalpošana: Tirgotāju iela 6, Saldus

Norēķinu rekvizīti:

Swedbank AS HABALV22 LV37HABA0551052933124
SEB banka AS UNLALV2X LV42UNLA0015000508401
Citadele banka AS PARXLV22 LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Pirmdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 18:00
Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 17:00
Piektdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 16:00

©2024 SIA "Saldus komunālserviss" . All Rights Reserved. Designed By JoomShaper