• P 8-12 13-18, O.T.C 8-12 13-17, Pie 8-12 13-16

Informācija par valdi

Informācija par valdi

 

SIA “Saldus komunālserviss” valdes priekšsēdētājs Jānis Blūms

Izglītība: Rīgas tehniskā universitāte – bakalaura grāds būvniecībā,
būvinženiera kvalifikācija ūdens apgādes, kanalizācijas un ūdens resursu racionālas izmantošanas un aizsardzības specialitātē.
Darba pieredze- SIA “Saldus komunālserviss” 05.06.1995.
Būvprakses sertifikāts “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšanā un būvuzraudzībā”.
Pilnvaru termiņš, pilnvarojuma līgums noslēgts 30.06.2022.

Valdes priekšsēdētājam 2022.gadā noteikta mēneša atlīdzība, piemērojot koeficientu 2,4, ņemot vērtā Centrālās statistika pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo 2021.gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos euro.

 

SIA “Saldus komunālserviss” valdes loceklis Armīns Miķelsons

Izglītība: Rīgas tehniskā universitāte, Būvniecības un inženierzinātņu fakultāte, Profesionālās maģistra grāds siltuma, gāzes un inženiersistēmās. Pilnvaru termiņš, pilnvarojuma līgums noslēgts 30.06.2022.

Valdes loceklim 2022.gadā noteikta mēneša atlīdzība, piemērojot koeficientu 2,16, ņemot vērtā Centrālās statistika pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo 2021.gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos euro.

 

SIA “Saldus komunālserviss” valdes loceklis Agris Rozenfelds

Izglītība: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, ekonomikas fakultāte, Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā, uzņēmējdarbības un biznesa procesu vadība. Pilnvaru termiņš, pilnvarojuma līgums noslēgts 28.11.2022.

Valdes loceklim 2022.gadā noteikta mēneša atlīdzība, piemērojot koeficientu 2,16, ņemot vērtā Centrālās statistika pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo 2021.gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos euro.

Kontakti

Biroja administratore: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
Saldus
63807453, 27088306 , 20041110
Brocēni
63865758, 63865443

Namu apsaimniekošana: 63807373

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu avāriju novēršana
,
diennakts tālrunis: 26811422

Kapsētu pakalpojumus ar 01.07.2022
nodrošina Saldus novada pašvaldība
Kapu administrators: 29189226

ZIŅOJUMI
PAR SABIEDRĪBAS PERSONĀLA
NEGODPRĀTĪGU RĪCĪBU

Rekvizīti

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Klienu apkalpošana: Tirgotāju iela 6, Saldus

Norēķinu rekvizīti:

Swedbank AS HABALV22 LV37HABA0551052933124
SEB banka AS UNLALV2X LV42UNLA0015000508401
Citadele banka AS PARXLV22 LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Pirmdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 18:00
Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 17:00
Piektdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 16:00

©2023 SIA "Saldus komunālserviss" . All Rights Reserved. Designed By JoomShaper