• 63807106
  • P-Pie 8:00-12:00 13:00-17:00

Nomājamo objektu saraksts

SIA “Saldus komunālserviss”nomājamo objektu saraksts

Nr.

p.k.

Nekustamā īpašuma adrese

Kadastra Nr.

Platība

Lietošanas mērķis

Iznomātājs

Nomas maksa (neskaitot PVN) EUR

Līguma termiņš

1.

Parka iela 4G, Ezeres pagasts, Saldus novads

8747480060316001

84,80 m2

Ūdensvada un kanalizācijas nozares Dienvidu iecirkņa darbības nodrošināšanai

Saldus novada pašvaldības Ezeres pagasta pārvalde

bezatlīdzības

No 08.04.2019.- 10.gadi

2.

Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads

84015020009

96,8 m2

Administrācijas un klientu apkalpošanas vajadzībām(biroja izvietošanai)

SIA “Saldus siltums”

2,85;

4,27-apkures sezonā

20.01.2011.-nenoteikts

3.

Skrundas iela 2C, Saldus, Saldus novads

84010090034

8523 m2

Saimnieciskās darbības veikšanai

Jānis Vicinskis

Oskars Vicinskis

10% no zemesgabala kadastrālās vērtības

01.06.2009.-nenoteikts

SIA “Saldus komunālserviss” iznomājamo objektu saraksts

Nr.

p.k.

Nekustamā īpašuma adrese

Kadastra Nr.

Platība

Lietošanas mērķis

Iznomātājs

Nomas maksa (neskaitot PVN) EUR

Līguma termiņš

1.

Ūdenstorņa iela 1, Saldus, Saldus novads

   

Mobilo elektonisko sakaru tīkla aparatūras un antenu izvietošanai un darbības nodrošināšanai

SIA “Media centrs Ķurzeme””

21,34 mēnesī

09.08.2005.- nenoteikts

2.

Ūdenstorņa iela 1, Saldus, Saldus novads

   

Mobilo elektonisko sakaru tīkla aparatūras un antenu izvietošanai un darbības nodrošināšanai

SIA “Unistars”

100,74 mēnesī

31.03.2006.-nenoteikts

3.

Ūdenstorņa iela 1, Saldus, Saldus novads

   

Mobilo elektonisko sakaru tīkla aparatūras un antenu izvietošanai un darbības nodrošināšanai

SIA “Telia Latvija”

99,60 mēnesī

27.02.2009.- nenoteikts

4.

Ūdenstorņa iela 1, Saldus, Saldus novads

   

Mobilo elektonisko sakaru tīkla aparatūras un antenu izvietošanai un darbības nodrošināšanai

SIA “Latnet”

28,46 mēnesī

29.06.2009.- nenoteikts

5.

Ūdenstorņa iela 1, Saldus, Saldus novads

   

Mobilo elektonisko sakaru tīkla aparatūras un antenu izvietošanai un darbības nodrošināšanai

SIA “Ilva Ltd”

42,68 mēnesī

25.01.2012.-nenoteikts

6.

Ūdenstorņa iela 1, Saldus, Saldus novads

   

Mobilo elektonisko sakaru tīkla aparatūras un antenu izvietošanai un darbības nodrošināšanai

SIA “TELE2”

71,14 mēnesī

16.12.1997.- nenoteikts

7.

Zvejnieku iela 26B, Saldus, Saldus novads

84010050105

58 m2

Dārza ierīkošanai un lietošanai

Raisa Balgalve

16,51 gadā

23.03.2018.-31.05.2023.

8.

Skrundas iela 2B, Saldus, Saldus novads

84010090034005

97,2 m2

Komercdarbības veikšanai

Anis Brauns

1,00 par m2

26.03.2015.-nenoteikts

*Informācija publicēta saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.4 pantu

Kontakti

Sekretāre: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
63807453, 27088306 , 20041110

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu avāriju novēršana,
diennakts tālrunis: 26811422

Kapu administrators: 63807457 diennakts tālrunis: 29189226

Rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ Saldus komunālserviss”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801

BANKAS:

AS "SEB banka" - norēķinu konts LV42UNLA0015000508401
AS "Citadele Banka" - norēķinu konts LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Darba dienās 8:00-12:00 13:00-17:00

Meklēt