• 63807106
  • P-Pie 8:00-12:00 13:00-17:00

Par uzņēmumu

Par uzņēmumu

Uzņēmums dibināts 1945.gadā kā Saldus pilsētas „ Komunālo uzņēmumu kantoris” . Ar 1950.gadu tiek nomainīts nosaukums uz „ Komunālo uzņēmumu kombināts” („KUK”). „KUK” pakļautībā ir vairākas nozares, kuras laika gaitā ir mainījuššas, jo nav bijušas rentablas.

2003.gada 6.novembrī „ KUK” tiek pārdēvēts par SIA „ Saldus komunālserviss” ar mērķi uzlabot Saldus pilsētas komunālās saimniecības darbību.

Šobrīd uzņēmums nodarbojas ar sekojošu pakalpojumu sniegšanu:

  • ūdensapgāde un kanalizācija;
  • transportapakalpojumi.
  • kapsētas pakalpojumi;

Uzņēmumā strādā 40 kvalificēti darbinieki ar atbilstošu profesionālo un lielu darba pieredzi.

 

Ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu Saldus pilsētā tiek realizēts projekts „ Ūdenssaimniecības pakalpjumu attīstība Saldus pilsētā”, pēc kura īstenošanas 95%Saldus pilsētas iedzīvotājiem būs iespēja pieslēgties pie pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.

 

Uzņēmums mērķis- sakārtota komunālā saimniecība! Tādēļ uzņēmums nepārtraukti turpina darbu , lai klienti saņemtu ērtus un kvalitātīvus pakalpojumus.

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ Saldus komunālserviss”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801
63807106

 

Klientu apkalpošanas daļa - Mazā ielā 6, Saldū, Saldus novadā

Mazā iela 6, Saldus

63807453,
27088306

 

Ražošanas bāze - Dzirnavu ielā 31, Saldus, Saldus novads

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu avāriju novēršana, diennakts tālrunis: 26811422
Kapu administrators: 63807457, diennakts tālrunis: 29189226

Kontakti

Sekretāre: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
63807453, 27088306 , 20041110

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu avāriju novēršana,
diennakts tālrunis: 26811422

Kapu administrators: 63807457 diennakts tālrunis: 29189226

Rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ Saldus komunālserviss”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801

BANKAS:

AS "SEB banka" - norēķinu konts LV42UNLA0015000508401
AS "Citadele Banka" - norēķinu konts LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Darba dienās 8:00-12:00 13:00-17:00

Meklēt