• P 8-12 13-18, O.T.C 8-12 13-17, Pie 8-12 13-16

Par saņemto finansējumu

Klientu
apkalpošana

Ūdens apgāde
un kanalizācija

SILTUMAPGĀDE

Decentralizētā kanalizācija

Īpašumu apsaimniekošana

 

SIA “Saldus komunālserviss” informācija par saņemto pašvaldības vai valsts budžeta finansējumu un tā izlietojumu

1.SIA “Saldus komunālserviss” valsts budžeta finansējumu nav saņēmis.

2.Saņemtais finansējums no pašvaldības un tā izlietojums:

2018.gads – nav saņemts finansējums no pašvaldības.

2019.gads

Eur 235090,00- mantiskais ieguldījums pamatkapitālā.

  • Eur 54000 – ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, kas izbūvēti autoceļa “Gaļas kombināts-Straumēni”, Saldus novadā pārbūves rezultātā.
  • Eur 181 090 izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli Peldus un Tirgotāju ielās, Saldū.

 

2020.gads

EUR 230586.22- naudiskais ieguldījums pamatkapitālā, projekta “Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” realizēšanai.

EUR 9999.78- naudiskais ieguldījums pamatkapitālā, Zvārdes ielas, Saldū ūdens un kanalizācijas sistēmas sakārtošanai.

EUR 15300,00-naudiskais ieguldījums pamatkapitālā, Ūdenstorņa, Parka ielā, Ezere, Ezeres pagasts, Saldus novads sakārtošanai.

EUR 8300,00- naudiskais ieguldījums pamatkapitālā, Ūdenstorņa, Namiķos, Lutriņu pagasts, Saldus novads sakārtošanai

EUR 456 100 – mantiskais ieguldījums pamatkapitālā, Saldus pilsētas Robežu, Dzirnavu un Brīvības ielu ūdensapgādes un saimnieciskās kanalizācijas tīkli.

EUR 492 500-mantiskais ieguldījums pamatkapitālā, Namiķu ciema, Lutriņu pagasta, Saldus novada teritorijā esošie pašvaldībai piederošie pamatlīdzekļi - ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, ūdens atdzelžošanas stacija.

EUR 463 630 – mantiskais ieguldījums pamatkapitālā, Ezeres ciema, Ezeres pagasta, Saldus novada teritorijā esošie pašvaldībai piederošie pamatlīdzekļi - ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, ūdens atdzelžošanas stacija.

EUR 245 000 – mantiskais ieguldījums pamatkapitālā, Rubas ciema, apvienotā Jaunauces un Rubas pagasta pagasta, Saldus novada teritorijā esošie pašvaldībai piederošie pamatlīdzekļi - ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, ūdens atdzelžošanas stacija.

EUR 6800 – mantiskais ieguldījums pamatkapitālā, pašvaldībai piederošā pamatlīdzekļa - autopiekabe un dīzeļģenerators.

EUR 16 000- tehniskā projekta izstrāde pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanai Saldus pilsētā.

 

2021.gads

EUR 1 421 928,00- mantiskais ieguldījums pamatkapitālā:

Ūdensvads –Lielā iela (3063,07 m);

Sadzīves kanalizācija – Lielā iela (1582,56 m);

Ūdensvads –Brīvības iela (2381,57 m);

Sadzīves kanalizācija- Brīvības iela (1833,41 m);

Ūdensvads- teritorijā starp Lielo, Rīgas, Striķu ielām (253,83 m);

Sadzīves kanalizācijas vads- teritorijā starp Lielo, Rīgas, Striķu ielām ( 207,00 m)

EUR 71 880,00 – naudiskais ieguldījums pamatkapitālā:

EUR 37 500, - ūdensvada un kanalizācijas izbūve apbūves gabaliem Cieceres pagastā pa pašvaldības ceļu, kadastra apzīmējums 84250040241 (Bērzu alejas turpinājums pāri J.Rozentāla ielai.

EUR 14000,00- ūdensvada izbūve Pakalnu ielā, Saldū.

EUR 13 000,00- defektu novēršanai kanalizācijas sistēmā dzīvojamām ēkām Nākotnes ielā 1A un 1B, Saldū.

EUR 7380,00 – ūdensvadu projektēšanai Mežrūpniecības, Jaunās, Gravas, Lejas ielās.

2022.gads – nav saņemts finansējums no pašvaldības vai valsts budžeta.

Kontakti

Biroja administratore: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
63807453, 27088306 , 20041110

Namu apsaimniekošana: 63807373

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu avāriju novēršana
,
diennakts tālrunis: 26811422

ZIŅOJUMI
PAR SABIEDRĪBAS PERSONĀLA
NEGODPRĀTĪGU RĪCĪBU

Rekvizīti

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Klienu apkalpošana: Tirgotāju iela 6, Saldus

Norēķinu rekvizīti:

Swedbank AS HABALV22 LV37HABA0551052933124
SEB banka AS UNLALV2X LV42UNLA0015000508401
Citadele banka AS PARXLV22 LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Pirmdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 18:00
Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 17:00
Piektdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 16:00

©2024 SIA "Saldus komunālserviss" . All Rights Reserved. Designed By JoomShaper