• P 8-12 13-18, O.T.C 8-12 13-17, Pie 8-12 13-16

Iemaksas valsts vai pašvaldību budžetā

SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS

Iemaksas valsts vai pašvaldību budžetā

           
Veiktie maksājumi valsts budžetā          
EUR 2016.g. 2017.g. 2018.g. 2019.g. 2020.g.
PVN 121530 110904 129079 160800 154103
VSAOI 100807 99289 114181 152437 161378
IIN 47882 50148 48496 64553 71653
Dabas resursu nodoklis 16570 17670 20808 28551 31592
URVN 147 141 154 180 184
UIN     58 79 125
Kopā 286936 278152 312776 406600 418910
           
Veiktie maksājumi pašvaldības budžetā        
           
2850 2850 2846 2816 3146
Izmaksātas dividendes 0 0 0 0 0

Kontakti

Biroja administratore: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
Saldus
63807453, 27088306 , 20041110
Brocēni
63865758, 63865443

Namu apsaimniekošana: 63807373

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu avāriju novēršana
,
diennakts tālrunis: 26811422

Kapsētu pakalpojumus ar 01.07.2022
nodrošina Saldus novada pašvaldība
Kapu administrators: 29189226

ZIŅOJUMI
PAR SABIEDRĪBAS PERSONĀLA
NEGODPRĀTĪGU RĪCĪBU

Rekvizīti

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Klienu apkalpošana: Tirgotāju iela 6, Saldus

Norēķinu rekvizīti:

Swedbank AS HABALV22 LV37HABA0551052933124
SEB banka AS UNLALV2X LV42UNLA0015000508401
Citadele banka AS PARXLV22 LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Pirmdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 18:00
Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 17:00
Piektdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 16:00

©2023 SIA "Saldus komunālserviss" . All Rights Reserved. Designed By JoomShaper