• 63807106
  • P-Pie 8:00-12:00 13:00-17:00

Tualešu noma

Tualešu noma

Tālrunis: 27088306, Informācijai: 63807453

*Nomas maksa par 1 pārvietojamo tualeti:

  • Dienā 10.75 EUR (bez PVN)
  • Katra nākamā diena 1.10 EUR (bez PVN)
  • Izvešana (asenizācija) 1 reize 10.05 EUR (bez PVN)
  • Dedozerejošais šķidrums (1tualetei/1 reize) 2.05 EUR (bez PVN)

*cenā nav iekļautas transporta izmaksas piegādei līdz klientam.

Kontakti

Sekretāre: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
63807453, 27088306 , 20041110

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu avāriju novēršana,
diennakts tālrunis: 26811422

Kapu administrators: 63807457 diennakts tālrunis: 29189226

ZIŅOJUMI
PAR SABIEDRĪBAS PERSONĀLA
NEGODPRĀTĪGU RĪCĪBU

Rekvizīti

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801

BANKAS:

AS "SEB banka" - norēķinu konts LV42UNLA0015000508401
AS "Citadele Banka" - norēķinu konts LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Darba dienās 8:00-12:00 13:00-17:00

Meklēt