• 63807106
  • P-Pie 8:00-12:00 13:00-17:00

Decentralizētā kanalizācija

Decentralizētā kanalizācija

Novadā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, kura īpašumā esošā DKS nav reģistrēta, iesniedz SIA “Saldus komunālserviss” DKS reģistrācijas iesniegumu (iesnieguma veidlapa pielikumā). Aizpildīto iesniegumu nosūtīt uz e-pastu: , vai sazinoties ar Klientu apkalpošanas daļa.

Tālrunis: 27088306, 20041110

Iesnieguma veidlapa

Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība

Kontakti

Sekretāre: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
63807453, 27088306 , 20041110

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu avāriju novēršana,
diennakts tālrunis: 26811422

Kapu administrators: 63807457 diennakts tālrunis: 29189226

Rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ Saldus komunālserviss”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801

BANKAS:

AS "SEB banka" - norēķinu konts LV42UNLA0015000508401
AS "Citadele Banka" - norēķinu konts LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Darba dienās 8:00-12:00 13:00-17:00

Meklēt