• P-Pie 8:00-12:00 13:00-17:00

Kontakti

Kontakti:

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801
e-pasts:

DARBA LAIKS:

Darba dienās no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 17:00

Norēķinu rekvizīti:

Swedbank AS HABALV22 LV37HABA0551052933124
SEB banka AS UNLALV2X LV42UNLA0015000508401
Citadele banka AS PARXLV22 LV11PARX0012451660002

Nr. Amats Vārds, Uzvārds Tālruņa Nr. e-pasts
1 Klientu apkalpošanas daļa      
2 Klientu apkalpošanas speciālists
(ūdens apgāde, kanalizācija, asinizācija)
Iveta Lilienšteina 63807453, 27088306
20041110
3 Klientu apkalpošanas speciālists
(ūdens apgāde, kanalizācija, asinizācija)
Inese Segliņa 63807453, 27088306
20041110
4 Klientu apkalpošanas speciālists
(namu apsaimniekošana)
Arnita Bula 63807373  
5 Klientu apkalpošanas speciālists
Brocēnu iecirknis
(Brocēnu pilsēta, Gaiķu pag., Remtes pag.,
Blīdenes pag., Cieceres pag.)
Jurgita Kļava 63865758, 63865443  
6 Transporta dispečers
Liene Grīsle 63807454, 26376800
7 Biroja administratore Lāsma Jākobsone 63807106
8 Ūdensvada un kanalizācijas
nozares vadītājs(Saldus pilsēta)
Ritvars Akerfelds 29283539
9 Ūdensvada un kanalizācijas
nozares vadītājs, Dienvidu iecirknis
(Jaunauces pag., Vadakstes pag.,
Rubas pag., Ezeres pag., Zaņas pag.,
Pampāļu pag., Nīgrandes pag., Kursīšu pag.)
Rainers Ginters 26800504
10 Ūdensvada un kanalizācijas
nozares vadītājs, Ziemeļu iecirknis
(Novadnieku pag.,
Zvārdes pag., Zirņu pag.,
Lutriņu pag. "Namiķi"., Šķēdes pag.,
Jaunlutriņu pag., Saldus pag.)
Edgars Ūželis 27002740
11 Ūdensvada un kanalizācijas nozare
Brocēnu iecirknis (Brocēnu pilsēta,
Gaiķu pag., Remtes pag.,
Blīdenes pag., Cieceres pag.)
Uldis Neimanis 27853468
12 Namu pārzinis Edijs Zīle 63807373  
13 Ūdenssaimniecības speciālists Guntis Spuris 27091622
14 Siltumapgādes nozare Armīns Miķelsons 29259518
15 Valdes priekšsēdētājs Jānis Blūms 29551442
16 Valdes loceklis Armīns Miķelsons 29259518
17 Ražošanas direktors Pēteris Dubra 29713718
18 Galvenā grāmatvede Ruta Šlanka 63807452

Kontakti

Biroja administratore: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
Saldus
63807453, 27088306 , 20041110
Brocēni
63865758, 63865443

Namu apsaimniekošana: 63807373

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu avāriju novēršana
,
diennakts tālrunis: 26811422

Kapsētu pakalpojumus ar 01.07.2022
nodrošina Saldus novada pašvaldība
Kapu administrators: 29189226

ZIŅOJUMI
PAR SABIEDRĪBAS PERSONĀLA
NEGODPRĀTĪGU RĪCĪBU

Rekvizīti

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801

Norēķinu rekvizīti:

Swedbank AS HABALV22 LV37HABA0551052933124
SEB banka AS UNLALV2X LV42UNLA0015000508401
Citadele banka AS PARXLV22 LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Darba dienās 8:00-12:00 13:00-17:00

©2022 SIA "Saldus komunālserviss" . All Rights Reserved. Designed By JoomShaper