• P 8-12 13-18, O.T.C 8-12 13-17, Pie 8-12 13-16

Info

Klientu
apkalpošana

Ūdens apgāde
un kanalizācija

SILTUMAPGĀDE

Decentralizētā kanalizācija

Īpašumu apsaimniekošana

 

Dzeramā ūdens analīzes - Saldus novads 2022
Testēšanas pārskati

PII "Graudiņš", Dārza iela 1, Saldus pagasts, 06.09.2022

Vilkābeles, "Mežvidi", Novadnieku pagasts, 18.08.2022

Jaunā ielā 1, Sesile, Novadnieku pagasts, 30.06.2022

Striķu skola, Striķi, Zvārdes pag., 31.05.2022

Skolas ēka, Sātiņi, Novadnieku pagasts, 31.05.2022

Pampāļu pagasta Administratīvā ēka, Pampāļi, Pampāļu pagasts, 31.05.2022

Pampāļu sākumskola, Pampāļi, Pampāļu pagasts, 31.05.2022

Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskola, Kalnu iela 4, Kalni, Nīgrandes pagasts, 31.05.2022 11:35

Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskola, Kalnu iela 4, Kalni, Nīgrandes pagasts, 31.05.2022 11:20

Dzīvojamā mājā "Avoti", Jaunauce, Jaunauces pagasts, 31.05.2022

Dzīvojamā mājā Parka ielā 1, Ēvārži, Novadnieku pagasts, 31.05.2022

Druvas vidusskola, Skolas iela 2, Saldus pagasts, 31.05.2022

SIA ARDS autoserviss, Draudzībnieki, Draudzība, Novadnieku pagasts, 31.05.2022

Vadakstes pagasta pārvalde, Krāces, Vadakste, Vadakstes pagasts, 17.05.2022

Avotu iela 4, Kareļi, Zaņas pagasts, 17.05.2022

Ezeres Dienas centrs, Ezere, Ezeres pagasts, 17.05.2022

Vadakstes pagasta "Priedes", Priedula, Vadakstes pagasts, 17.05.2022

Rubas bērnudārzs, Rubas pagasts, 17.05.2022

Avotu iela 4, Kareļi, Zaņas pagasts, 28.04.2022

Dzīvojamā māja Centra ielā 2, Bukupe, Zirņu pagasts, 07.04.2022

Kurzemītes pamatskola, Butnāri, Zirņu pagasts, 07.04.2022

Zirņu pamatskolas ēdnīca, Zirņi, Zirņu pagasts, 07.04.2022

Skolas iela 11, Šķēde, Šķēdes pagasts, 07.04.2022

Jaunlutriņu sākumskola, Jaunlutriņi, Jaunlutriņu pagasts, 07.04.2022

"Bibliotēka", Ošenieki, Jaunlutriņu pagasts, 07.04.2022

"Rūķīši", Namiķi, Lutriņu pagasts, 07.04.2022

Zaņas pamatskola, Baltaiskrogs, Zaņas pagasts, 28.04.2022

PII "Graudiņš", Dārza iela 1, Saldus pagasts, 22.03.2022

PII "Riekstiņš", Kursīšu pagasts, 15.03.2022

Vilkābeles, "Mežvidi", Novadnieku pagasts, 15.02.2022

Kontakti

Biroja administratore: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
63807453, 27088306 , 20041110

Namu apsaimniekošana: 63807373

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu avāriju novēršana
,
diennakts tālrunis: 26811422

ZIŅOJUMI
PAR SABIEDRĪBAS PERSONĀLA
NEGODPRĀTĪGU RĪCĪBU

Rekvizīti

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Klienu apkalpošana: Tirgotāju iela 6, Saldus

Norēķinu rekvizīti:

Swedbank AS HABALV22 LV37HABA0551052933124
SEB banka AS UNLALV2X LV42UNLA0015000508401
Citadele banka AS PARXLV22 LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Pirmdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 18:00
Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 17:00
Piektdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 16:00

©2024 SIA "Saldus komunālserviss" . All Rights Reserved. Designed By JoomShaper