• 63807106
  • P-Pie 8:00-12:00 13:00-17:00

Plānotie iepirkumi

SIA “Saldus komunālserviss” informācija par veiktajiem un plānotajiem iepirkumiem pēdējo 5.gadu laikā

Iepirkuma identifikacijas Nr.

Līguma priekšmets

Iepirkuma procedūras veids

Iepirkuma izsludināšanas datums

Piegādātāja nosaukums

Līguma noslēgšanas datums

Līguma Cena

(bez PVN)

EUR

2015.gads

 

1/2015/KF2/P

 

Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū II kārta papildus darbi būvuzraudzība

Iepirkums atbilstoši “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam”

05.06.2015. Laikraksts “Saldus Zeme’; www.salduskomunalie.lv

SIA “BaltLine Globe”, Reģistrācijas Nr.40003780856

 

24.08.2015.

 

4000,00

 

2/2015/KF2/P

 

Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū II kārta papildus darbi

Iepirkums atbilstoši “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam”

26.05.2015.

Laikraksts “Neatkarīgā rīta avīze”

www.salduskomunalie.lv www.saldus.lv

SIA “Energoavots”, Reģistrācijas Nr.40003731066

 

24.08.2015.

 

137230,60

2016.gads

 

 

1/2016/PRO

 

Būvprojekta “Kanalizācijas tīklu būvniecība Saldus aglomerācijā” izstrāde un autoruzraudzība

Iepirkums atbilstoši “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam”

18.02.2016.

Laikraksts.“Saldus Zeme”

www.salduskomunalie.lv

 

SIA “Lakalme”, Reģistrācijas Nr.

40003379590

 

31.03.2016.

 

36933.00

2017.gadā iepirkumi nav veikti

2018.gads

 

1/2018/KF

 

Kanalizācijas tīklu būvdarbi Saldus aglomerācijā

 

Iepirkums atbilstoši “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam”

 

 

17.05.2018. Laikraksts “Diena”, “Saldus Zeme”

www.salduskomunalie.lv www.saldus.lv

 

Konsorcijs “WesLat”, kuru pārstāv SIA “Laterna”, Reģistrācijas Nr.400030003102

 

 

31.10.2018.

 

 

2486211,29

 

2/2018/KF

 

Kanalizācijas tīklu būvdarbi Saldus aglomerācijā būvuzraudzība

Iepirkums atbilstoši “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam”

 

05.06.2018. Laikraksts “Diena”, “Saldus Zeme” www.salduskomunalie.lv

 

SIA ‘Firma L4”, Reģisrtrācijas Nr.40003236001

 

 

31.10.2018.

 

 

94000.00

2019.gadā iepirkumi nav veikti

2020.gadā plānotie iepirkumi

1.

Elektroenerģija

Iepirkums atbilstoši “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam”

 

Plānots izsludināt 2020.gada 2.ceturksnī

   

 

Paredzamā līgumcena

120 000,00

2.

Degviela

Iepirkums atbilstoši “Publisko iepirkumu likumam”

 

Plānots izsludināt 2020.gada 2.ceturksnī

   

 

Paredzamā līgumcena

50 000,00

3.

Tehniskā sāls

Iepirkums atbilstoši “Publisko iepirkumu likumam”

 

Plānots izsludināt 2020.gada 3.ceturksnī

   

 

Paredzamā līgumcena

20 000,00

 

Kontakti

Sekretāre: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
63807453, 27088306 , 20041110

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu avāriju novēršana,
diennakts tālrunis: 26811422

Kapu administrators: 63807457 diennakts tālrunis: 29189226

Rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ Saldus komunālserviss”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801

BANKAS:

AS "SEB banka" - norēķinu konts LV42UNLA0015000508401
AS "Citadele Banka" - norēķinu konts LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Darba dienās 8:00-12:00 13:00-17:00

Meklēt