• P 8-12 13-18, O.T.C 8-12 13-17, Pie 8-12 13-16

Vakances arhīvs

Klientu
apkalpošana

Ūdens apgāde
un kanalizācija

SILTUMAPGĀDE

Decentralizētā kanalizācija

Īpašumu apsaimniekošana

 

SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS"
Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela Nr.6, Saldus, Saldus novads
Tālrunis: 63807106

SIA “ SALDUS KOMUNĀLSERVISS” (reģistrācijas nr.48503000219)

aicina darbā uz noteiktu laiku

LABIEKĀRTOŠANAS STRĀDNIEKU

Darba pienākumi:

 • Veikt zāles pļaušanu, trimmerēšanu
 • Veikt aizauguma pļaušanu, krūmu zāģēšanu, trimmerēšanu

Prasības:

 • Atbildīga un godprātīga attieksme pret darbu
 • Spēja ātri un kvalitatīvi veikt darbu
 • Fiziska izturība un gatavība veikt fizisku darbu
 • Par priekšrocību tiks uzskatīta:
  • pieredze līdzīgā darbā
  • B kategorijas autovadītāja apliecība
  • pieredze darbā ar trimmeri/zāles pļāvēju, u.c. mazo dārza tehniku  un tās apkopi

Darba samaksa 5,50 eiro stundā pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikties zvanot uzņēmuma ražošanas direktoram īpašumu apsaimniekošanā, tālr. 22328763 vai ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinim, tālr.25609018 līdz 21.04.2023.

“Saldus novada pašvaldība, reģ. Nr.90009114646,

izsludina publisku amata kandidātu pieteikšanās procedūru uz

SIA “Saldus komunālserviss” valdes locekļa

siltumapgādes jautājumos amatu

 

Pieteikuma dokumentus lūdzam iesniegt līdz 2023.gada 10.marta plkst. 15:00.

 

Valdes locekļa kandidātiem izvirzītās prasības:

 

 • valsts valodas C1 līmenī un vēl vienas svešvalodas valodas zināšanas vismaz B2 līmenī;
 • augstākā izglītība un nozarei atbilstoša profesionālā kvalifikācija, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču apjomu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus kapitālsabiedrībā;
 • vismaz piecu gadu pieredze vadošā amatā siltumapgādes jomā vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vai vismaz piecu gadu pieredze kapitālsabiedrības, organizācijas vai iestādes vadošā amatā, kura ieņemšana apliecina nepieciešamo iemaņu kopumu;
 • pieredze pārraudzīt vairākas struktūrvienības un/vai atbildības (piemēram, personāls, informācijas tehnoloģijas, risku vadība, citi līdzvērtīgi) pārraudzīšanā pēdējo septiņu gadu laikā;
 • izpratne par siltumapgādes jomu attīstību un tās darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 • kompetence un praktiskās iemaņas stratēģiskās plānošanas jomā, t.sk. struktūrfondu projektu vadībā;
 • vēlamas zināšanas, izpratne un pieredze par publisko iepirkumu procesiem;
 • pieredze ar Sabiedrisko pakalpojumu regulētu pakalpojumu tarifu apstiprināšanas procesu;
 • pieredze vismaz trīs centralizētās siltumenerģijas sistēmas pārbūves (ar mērķi  samazināt ietekmi uz apkārtējo vidi) un/vai sistēmas paplašināšanas projektos;
 • izpratne par uzņēmuma vadību, tostarp risku un pārmaiņu vadību;
 • pieredze pārmaiņu vadībā;
 • B kategorijas autovadītāja tiesības;
 • nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo;
 • piekrīt valsts amatpersonas statusam un noteiktajiem ierobežojumiem. Atbilstība likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”  prasībām.

 

 

Pieteikšanās kārtība:

 

 • Pieteikuma dokumentus var iesniegt personīgi, slēgtā aploksnē, Saldus novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, Striķu ielā 3, Saldū darba laikā, uz aploksnes norādot: ““SIA Saldus komunālserviss” valdes locekļa siltumapgādes jautājumos amata kandidātu konkursam”.
 • Pieteikuma dokumentus var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Saldus novada pašvaldība, Striķu ielā 3, Saldus, LV-3801.
 • Pieteikuma dokumentus var iesūtīt Saldus novada pašvaldībai uz e-pastu: , parakstītus ar drošu elektronisko parakstu un norādi: ““SIA Saldus komunālserviss” valdes locekļa siltumapgādes jautājumos amata kandidātu konkursam”.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves gaitas apraksts (CV), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām;
 • pieteikuma vēstule (iekļaujot informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību, šobrīd vai iepriekš vadītā kolektīva darbinieku skaitu);
 • valdes locekļa amata kandidāta apliecinājums (https://failiem.lv/u/ztewset56 )
 • augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • profesionālo kvalifikāciju un citas prasmes apliecinošu dokumentu (ja tādi ir) kopijas;
 • izziņa par sodāmību.

 

Kandidātiem, kas tiks uzaicināti uz trešās atlases kārtas interviju, vismaz trīs darba dienas pirms noteiktā intervijas termiņa, jāiesniedz komisijas locekļiem:

 

 • redzējums (līdz 3 lpp.) par kapitālsabiedrības attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

 

Valdes locekļu amata kandidātu atlasei un novērtēšanai ir izveidota nominācijas komisija šādā sastāvā: Santa Kalniņa, Saldus novada pašvaldības Iekšējā audita un kontroles nodaļas vadītāja, Nellija Kleinberga, SIA “Saldus Medicīnas centrs” valdes priekšsēdētāja un Linda Milne, Saldus novada pašvaldības Lietvedības un Personāla nodaļas vadītāja.

 

Pretendenti, saskaņā ar SIA “Saldus komunālserviss” valdes locekļu amata konkursa un atlases kārtības nolikumu, tiks vērtēti trīs kārtās. Uz trešo atlases kārtu tiks uzaicināti piedalīties pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst kandidātu atlases nolikumā noteiktajam pieteikuma saturam un, kuri amatu kandidātu atlases pirmajā un otrajā kārtā ieguvuši noteiktu vērtējuma punktu skaitu.

 

Informācijai: Valdes locekļa mēneša atlīdzība (bruto) no 2 116,20 līdz 2 645,25 EUR

 

Saldus novada pašvaldības informē, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei un pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu izvērtēšanas procesa norisi. Personas datu pārzinis – Saldus novada pašvaldība, kontaktinformācija: Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801, .”

SIA “ SALDUS KOMUNĀLSERVISS” , reģistrācijas nr.48503000219 izsludina pieteikšanos uz   Apkures iekārtu operatora vakanci.

Prasības:

 • Iemaņas darbā ar datoru
 • Augsta atbildības sajūta, godīgums, precizitāte un lojalitāte.

Galvenie pienākumi:

Apkures iekārtas uzraudzība un vadība.

Piedāvājam:

 • atalgojumu no EUR 850,00-950,00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas,
 • darbu Saldus pilsētā,
 • stabilitāti un sociālās garantijas.

CV  iesniegt līdz  02.01.2023. plkst 17:00. sūtot uz e-pastu: vai nosūtot uz adresi:

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”, Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Kontakttālrunis: 29259518

SIA ,,SALDUS KOMUNĀLSERVISS” , reģistrācijas Nr.48503000219 izsludina konkursu uz

Administrātora-kasiera amata vietu (1 vakance uz nenoteiktu laiku):

 Galvenie pienākumi:

1. Ierādīt tirdzniecības vietas tirgotājiem;

2. Iekasēt maksu par tirdzniecības vietām;

3. Organizēt kases darbu;

4.Pieprasīt no klientiem nepieciešamos dokumentus.

Prasības pretendentam:

Prasme izteikt, pamatot un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem;

Augsta saskarsmes kultūra, labas sadarbības un organizatoriskās prasmes;

Mēs piedāvājam :

stabilu atalgojumu, stundas likme 5 EUR/ stundā (bruto).

Darba vietas adrese:

 Kuldīgas iela 1, Saldus, Saldus novads, LV-3801.

 Pieteikuma dokumenti:

dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);

iesniegt elektroniski nosūtot uz e-pastu: līdz 2022.gada 7.novembrim (ieskaitot). Tālrunis uzziņām: 29551442.

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim - pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA ,,SALDUS KOMUNĀLSERVISS”. Personas dati tiks glabāti seši mēneši no konkursa rezultātu paziņošanas brīža.

“Saldus novada pašvaldība, reģ. Nr.90009114646,
izsludina publisku amata kandidātu pieteikšanās procedūru uz
SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" valdes locekļa amatu
korporatīvās pārvaldības un finanšu jautājumos

Pieteikuma dokumentus lūdzam iesniegt līdz 2022.gada 31.oktobra plkst. 16:00.

 

Valdes locekļa kandidātiem izvirzītās prasības:

 • valsts valodas C1 līmenī un vienas svešvalodas zināšanas vismaz B2 līmenī.
 • augstākā izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču apjomu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus kapitālsabiedrībā;
 • vismaz piecu gadu pieredze vadošā amatā korporatīvās pārvaldības un/vai finanšu jomā vai vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vai vismaz piecu gadu pieredze kapitālsabiedrības, organizācijas vai iestādes augstā vadošā amatā, kura ieņemšana apliecina nepieciešamo iemaņu kopumu;
 • vēlama pieredze pārraudzīt vairākas struktūrvienības un/vai atbildības (piemēram, finanšu resursu pārvaldība, grāmatvedības, personāls, informācijas tehnoloģijas, risku vadība, citi līdzvērtīgi) pārraudzīšanā pēdējo piecu gadu laikā;
 • pieredze darbā ar sabiedriskajiem pakalpojumiem un to tarifu veidošanas organizāciju;
 • vēlama pieredze struktūrfondu vai citu piesaistīto līdzekļu projektu vadībā;
 • izpratne par finanšu vadību un gada pārskatu sagatavošanu un saturu;
 • pieredze pārmaiņu vadībā;
 • nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo;
 • piekrīt valsts amatpersonas statusam un noteiktajiem ierobežojumiem. Atbilstība likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”  prasībām.

 

Pieteikšanās kārtība:

 • Pieteikuma dokumentus var iesniegt personīgi, slēgtā aploksnē, Saldus novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, Striķu ielā 3, Saldū darba laikā, uz aploksnes norādot: ““SIA Saldus komunālserviss” valdes locekļa korporatīvās pārvaldības un finanšu jautājumos amata kandidātu konkursam”.
 • Pieteikuma dokumentus var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Saldus novada pašvaldība, Striķu ielā 3, Saldus, LV-3801. Sūtot dokumentus pa pastu, jānodrošina, lai pieteikums būtu saņemts līdz 2022. gada 31.oktobra plkst. 16:00..
 • Pieteikuma dokumentus var iesūtīt Saldus novada pašvaldībai uz e-pastu: , parakstītus ar drošu elektronisko parakstu un norādi: ““SIA Saldus komunālserviss” valdes locekļa korporatīvās pārvaldības un finanšu jautājumos amata kandidātu konkursam”.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves gaitas apraksts (CV Europass standarts), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām;
 • motivēta pieteikuma vēstule (iekļaujot informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību, šobrīd vai iepriekš vadītā kolektīva darbinieku skaitu);
 • valdes locekļa amata kandidāta apliecinājums (https://failiem.lv/u/prj84x963)
 • augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • profesionālo kvalifikāciju un citas prasmes apliecinošu dokumentu (ja tādi ir) kopijas;
 • izziņa par sodāmību.

 

Kandidātiem, kas tiks uzaicināti uz trešās atlases kārtas interviju, vismaz trīs darba dienas pirms noteiktā intervijas termiņa, jāiesniedz komisijas locekļiem:

 

 • redzējums (līdz 3 lpp.) par kapitālsabiedrības attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

 

Valdes locekļu amata kandidātu atlasei un novērtēšanai ir izveidota nominācijas komisija šādā sastāvā: Santa Kalniņa, Saldus novada pašvaldības Iekšējā audita un kontroles nodaļas vadītāja, Nellija Kleinberga, SIA “Saldus Medicīnas centrs” valdes priekšsēdētāja un Linda Milne, Saldus novada pašvaldības Personāla daļas vadītāja.

 

Pretendenti, saskaņā ar SIA “Saldus komunālserviss” valdes locekļu amata konkursa un atlases kārtības nolikumu, tiks vērtēti trīs kārtās. Uz trešo atlases kārtu tiks uzaicināti piedalīties pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst kandidātu atlases nolikumā noteiktajam pieteikuma saturam un, kuri amatu kandidātu atlases pirmajā un otrajā kārtā ieguvuši noteiktu vērtējuma punktu skaitu.

 

Informācijai: Valdes locekļa mēneša atlīdzība (bruto) no 2 116,20 līdz 2 645,25EUR

 

Saldus novada pašvaldības informē, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei un pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu izvērtēšanas procesa norisi. Personas datu pārzinis – Saldus novada pašvaldība, kontaktinformācija: Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801, .”

SIA ,,SALDUS KOMUNĀLSERVISS” izsludina konkursu uz
jurista amata vietu
(1 vakance uz nenoteiktu laiku):

Galvenie pienākumi:

1.     veikt SIA ,,SALDUS KOMUNĀLSERVISS” dokumentu projektu
(lēmumu, noteikumu, statūtu, līgumu, nolikumu u.c.) tiesiskuma pārbaudi, organizēt iepirkumus un parādu piedziņas procesus;

2.     izstrādāt SIA ,,SALDUS KOMUNĀLSERVISS” dokumentu (lēmumu,
līgumu, nolikumu, statūtu u.c. dokumentu) projektus, sagatavot atbildes uz
iesniegumiem un sūdzībām;

3.     pārstāvēt SIA ,,SALDUS KOMUNĀLSERVISS” intereses tiesu
instancēs, valsts un pašvaldību institūcijās;

4.     sniegt juridiska rakstura konsultācijas SIA ,,SALDUS KOMUNĀLSERVISS”  darbiniekiem .

Prasības pretendentam:

1.     augstākā izglītība (bakalaura grāds) tiesību zinātnēs;

2.     2 (divu) gadu juridiskā darba pieredze (par
priekšrocību tiks uzskatīta jurista darba pieredze darbā pašvaldībā vai pašvaldības kapitālsasbiedrībā );

3.     prasme lietot teorētiskās zināšanas praksē, prasme
izteikt, pamatot un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem.

Mēs piedāvājam :

stabilu atalgojumu, mēnešalga 1500 EUR (bruto).

Darba vietas adrese:

Peldu iela 3, Saldus.

Pieteikuma dokumenti:

dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);

iesniegt elektroniski nosūtot uz e-pastu:   līdz 2022.gada 18.oktobrim (ieskaitot). Tālrunis uzziņām: 29552442, e-pasts:

 

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim - pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA ,,SALDUS KOMUNĀLSERVISS”. Personas dati tiks glabāti seši mēneši no konkursa rezultātu paziņošanas brīža.

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

SIA ,,SALDUS KOMUNĀLSERVISS” izsludina konkursu uz
ražošanas direktora īpašumu apsaimniekošanas nodaļā amata vietu
(1 vakance uz nenoteiktu laiku):

 Galvenie pienākumi:

1.plānot un organizēt SIA ,,SALDUS KOMUNĀLSERVISS” īpašumu apsaimniekošanas nodaļas darbu, dot darba uzdevumus pakļautībā esošajiem darbiniekiem un kontrolēt to izpildi;

 2. piedalīties ar SIA ,,SALDUS KOMUNĀLSERVISS” īpašumu apsaimniekošanas nodaļu saistīto dokumentu (lēmumu, līgumu, nolikumu, tāmju, budžetu u.c. dokumentu) projektu sagatavošanā, sagatavot atbildes uz iesniegumiem un sūdzībām;

 3.vest pārrunas ar SIA ,,SALDUS KOMUNĀLSERVISS” īpašumu apsaimniekošanas nodaļas klientiem un perspektīvajiem klientiem par pakalpojumu nodrošināšanu,  piesaistīt jaunus klientus.

 Prasības pretendentam:

1. augstākā izglītība (bakalaura grāds) vadības, ekonomikas, vai īpašumu pārvaldības jomā;

2. vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze kapitālsabiedrības, organizācijas, vai iestādes vadošā amatā, kā papildus priekšrocība tiks uzskatīta pieredze darbā īpašumu apsaimniekošanas jomā;

3.prasme lietot teorētiskās zināšanas praksē, prasme izteikt, pamatot un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem;

4. augsta saskarsmes kultūra, labas sadarbības un organizatoriskās prasmes;

5. B kategorijas autovadītāja tiesības;

6. vismaz vienas svešvalodas zināšanas, vismaz B2 līmenī;

7. izpratne par īpašumu apsaimniekošanas nodaļas darbības jomām.

Mēs piedāvājam :

stabilu atalgojumu, mēnešalga 1600 EUR (bruto).

Darba vietas adrese:

 Peldu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801.

 Pieteikuma dokumenti:

dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);

iesniegt elektroniski nosūtot uz e-pastu: līdz 2022.gada 11.oktobrim (ieskaitot). Tālrunis uzziņām: 29551442.

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim - pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA ,,SALDUS KOMUNĀLSERVISS”. Personas dati tiks glabāti seši mēneši no konkursa rezultātu paziņošanas brīža.

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

SIA ,,SALDUS KOMUNĀLSERVISS” izsludina konkursu uz
ražošanas direktora īpašumu apsaimniekošanas nodaļā amata vietu
(1 vakance uz nenoteiktu laiku):

 

Galvenie pienākumi:

1.plānot un organizēt SIA ,,SALDUS KOMUNĀLSERVISS” īpašumu apsaimniekošanas nodaļas darbu, dot darba uzdevumus pakļautībā esošajiem darbiniekiem un kontrolēt to izpildi;

 

2. piedalīties ar SIA ,,SALDUS KOMUNĀLSERVISS” īpašumu apsaimniekošanas nodaļu saistīto dokumentu (lēmumu, līgumu, nolikumu, tāmju, budžetu u.c. dokumentu) projektu sagatavošanā, sagatavot atbildes uz iesniegumiem un sūdzībām;

 

3.vest pārrunas ar SIA ,,SALDUS KOMUNĀLSERVISS” īpašumu apsaimniekošanas nodaļas klientiem un perspektīvajiem klientiem par pakalpojumu nodrošināšanu,  piesaistīt jaunus klientus.

 

Prasības pretendentam:

1. augstākā izglītība (bakalaura grāds) vadības, ekonomikas, vai īpašumu pārvaldības jomā;

2. vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze kapitālsabiedrības, organizācijas, vai iestādes vadošā amatā, kā papildus priekšrocība tiks uzskatīta pieredze darbā īpašumu apsaimniekošanas jomā;

3.prasme lietot teorētiskās zināšanas praksē, prasme izteikt, pamatot un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem;

4. augsta saskarsmes kultūra, labas sadarbības un organizatoriskās prasmes;

5. B kategorijas autovadītāja tiesības;

6. vismaz vienas svešvalodas zināšanas, vismaz B2 līmenī;

7. izpratne par īpašumu apsaimniekošanas nodaļas darbības jomām.

Mēs piedāvājam :

stabilu atalgojumu, mēnešalga 1600 EUR (bruto).

Darba vietas adrese:

 

Peldu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801.

 

Pieteikuma dokumenti:

dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);

iesniegt elektroniski nosūtot uz e-pastu: līdz 2022.gada 11.oktobrim (ieskaitot). Tālrunis uzziņām: 29551442.

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim - pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA ,,SALDUS KOMUNĀLSERVISS”. Personas dati tiks glabāti seši mēneši no konkursa rezultātu paziņošanas brīža.

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

SIA “ SALDUS KOMUNĀLSERVISS”, reģistrācijas nr.48503000219 izsludina
pieteikšanos uz santehniķa amatu ūdensvada un kanalizācijas nozarē.

 Prasības:

 • Vēlama pieredze santehnisko darbu veikšanā
 • B kategorijas autovadītāja apliecība

Galvenie pienākumi:

 • Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu apkalpošana

Piedāvājam:

 • Atalgojumu no EUR 900,00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas

 CV iesniegt līdz 17.08.2022. plkst.17:00; e-pasts: 
kontakttālrunis: 29551442

 

SIA “ SALDUS KOMUNĀLSERVISS”, reģistrācijas nr.48503000219, izsludina pieteikšanos uz operatora notekūdeņu attīrīšanas iekārtās amatu.

 

Prasības:

 • C kategorijas autovadītāja apliecība ar 95 kodu
 • Par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze santehnisko darbu veikšanā, būvniecībā vai darbā ar iekārtām, mehānismiem.
 • Augsta atbildības sajūta, godīgums, precizitāte un lojalitāte.

Galvenie pienākumi:

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu apkalpošana, asenizācijas automašīnas vadīšana.

Piedāvājam:

 • atalgojumu no EUR 950,00-1200,00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas,
 • darbu Saldus novadā
 • stabilitāti un sociālās garantijas.

 

CV iesniegt līdz 25.07.2022. plkst 17:00. sūtot uz e-pastu: vai nosūtot uz adresi: SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”, Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV-3801; kontakttālrunis: 29551442

 

SIA “ SALDUS KOMUNĀLSERVISS” , reģistrācijas nr.48503000219 izsludina pieteikšanos uz santehniķa amatu siltumapgādes nozarē.

 

Prasības:

 • B kategorijas autovadītāja apliecība
 • Par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze santehnisko darbu veikšanā, būvniecībā vai darbā ar iekārtām, mehānismiem.
 • Augsta atbildības sajūta, godīgums, precizitāte un lojalitāte.

Galvenie pienākumi:

Siltumapgādes sistēmu apkalpošana.

Piedāvājam:

 • atalgojumu no EUR 900,00-1000,00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas,
 • darbu Brocēnos un tam pieguļošajos pagastos,
 • stabilitāti un sociālās garantijas.

CV iesniegt līdz 04.07.2022. plkst 17:00. sūtot uz e-pastu: vai nosūtot uz adresi:

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”, Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Kontakttālrunis: 29259518

 

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu personāla atlasi.

SIA “ SALDUS KOMUNĀLSERVISS” , reģistrācijas nr.48503000219 izsludina pieteikšanos uz santehniķa amatu ūdensvada un kanalizācijas nozarē.

 

Prasības:

 • B kategorijas autovadītāja apliecība
 • Par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze santehnisko darbu veikšanā, būvniecībā vai darbā ar iekārtām, mehānismiem.
 • Augsta atbildības sajūta, godīgums, precizitāte un lojalitāte.

Galvenie pienākumi:

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu apkalpošana.

Piedāvājam:

 • atalgojumu no EUR 900,00-1000,00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas,
 • darbu Brocēnos un tam pieguļošajos pagastos,
 • stabilitāti un sociālās garantijas.

CV iesniegt līdz 27.06.2022. plkst 17:00. sūtot uz e-pastu: vai nosūtot uz adresi:

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”, Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Kontakttālrunis: 29551442

 

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu personāla atlasi.

Atkārtoti izsludinātais atklātais konkurss uz SIA "SALDUS KOMUNALSERVISS" valdes locekļa amatu korporatīvās pārvaldības un finanšu jautājumos,
ir noslēdzies bez rezultātiem.

 

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” (turpmāk – Sabiedrība) kapitāla daļu turētāja pārstāvis 2022.gada 16. martā pieņēma lēmumu atkārtoti rīkot konkursu uz Sabiedrības valdes locekļa korporatīvās pārvaldības un finanšu pārvaldības amata vietu.

Konkursā uz SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” valdes locekļa amatu bija pieteikušies 3 pretendenti. Tos trīs kārtās izvērtēja Nominācijas komisija, kuras sastāvā bija pārstāvji no Latvijas Pašvaldību savienības, Kuldīgas novada pašvaldības, SIA “Saldus medicīnas centrs” un Saldus novada pašvaldības.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir izvērtējis nominācijas komisijas izvirzītos Sabiedrības valdes locekļa amata pretendentus un sakarā ar pretendentu praktiskas pieredzes trūkumu darbā ar regulētām sabiedrisko pakalpojumu nozarēm, konkurss ir noslēdzies bez rezultāta.

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” (48503000219) aicina darbā :

 

Elektriķi/ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniķi

Prasības:

 • Cz elektrodrošības grupa,
 • Vēlama pieredze darbā ar elektroautomātiku
 • Vidējā profesionālā izglītība,
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Darbs Saldū un Saldus novadā.

Darba samaksas apmērs bruto EUR 1080, 00 mēnesī.

 

CV iesniegt līdz 10.04.2022. plkst 24:00

sūtot uz e-pastu:

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” informē, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei un pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu izvērtēšanas procesa norisi. Personas datu pārzinis SIA “Saldus komunālserviss”, kontaktinformācija: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801,

“Saldus novada pašvaldība, reģ. Nr.90009114646,
izsludina publisku amata kandidātu pieteikšanās procedūru uz
SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" valdes locekļa amatu
korporatīvās pārvaldības un finanšu jautājumos

 

Pieteikuma dokumentus lūdzam iesniegt līdz 2022.gada 4.aprīļa plkst. 12:00.

Valdes locekļa kandidātiem izvirzītās prasības:

 

 • valsts valodas C1 līmenī un vienas svešvalodas zināšanas vismaz B2 līmenī.
 • augstākā izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču apjomu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus kapitālsabiedrībā;
 • vismaz piecu gadu pieredze vadošā amatā korporatīvās pārvaldības un/vai finanšu jomā vai vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vai vismaz piecu gadu pieredze kapitālsabiedrības, organizācijas vai iestādes augstā vadošā amatā, kura ieņemšana apliecina nepieciešamo iemaņu kopumu;
 • vēlama pieredze pārraudzīt vairākas struktūrvienības un/vai atbildības (piemēram, finanšu resursu pārvaldība, grāmatvedības, personāls, informācijas tehnoloģijas, risku vadība, citi līdzvērtīgi) pārraudzīšanā pēdējo piecu gadu laikā;
 • vēlama pieredze struktūrfondu vai citu piesaistīto līdzekļu projektu vadībā;
 • izpratne par finanšu vadību un gada pārskatu sagatavošanu un saturu;
 • pieredze pārmaiņu vadībā;
 • nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo;
 • piekrīt valsts amatpersonas statusam un noteiktajiem ierobežojumiem. Atbilstība likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām;
 • ir derīgs sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

 

 

Pieteikšanās kārtība:

 

 • Pieteikuma dokumentus var iesniegt personīgi, slēgtā aploksnē, Saldus novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, Striķu ielā 3, Saldū vai Brocēnu pilsētas un Cieceres pagasta apvienības pārvaldē, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, darba laikā, uz aploksnes norādot: ““SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" valdes locekļa amatu kandidātu konkursam”.
 • Pieteikuma dokumentus var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Saldus novada pašvaldība, Striķu ielā 3, Saldus, LV-3801. Sūtot dokumentus pa pastu, jānodrošina, lai pieteikums būtu saņemts līdz 2022. gada 4. aprīļa plkst. 12:00..
 • Pieteikuma dokumentus var iesūtīt Saldus novada pašvaldībai uz e-pastu: , parakstītus ar drošu elektronisko parakstu un norādi: ““SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" valdes locekļa amatu kandidātu konkursam”.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 

 • dzīves gaitas apraksts (CV Europass standarts), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām;
 • motivēta pieteikuma vēstule (iekļaujot informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību, šobrīd vai iepriekš vadītā kolektīva darbinieku skaitu);
 • valdes locekļa amata kandidāta apliecinājums (https://failiem.lv/u/k9upjrhb2)
 • augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • profesionālo kvalifikāciju un citas prasmes apliecinošu dokumentu (ja tādi ir) kopijas;
 • izziņa par sodāmību;
 • derīgs sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

 

Kandidātiem, kas tiks uzaicināti uz trešās atlases kārtas interviju, vismaz divas darba dienas pirms noteiktā intervijas termiņa, jāiesniedz komisijas locekļiem:

 

 • redzējums (līdz 3 lpp.) par kapitālsabiedrības attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

 

Valdes locekļu amata kandidātu atlasei un novērtēšanai ir izveidota nominācijas komisija šādā sastāvā: Andra Feldmane, (Dr. oec.), Latvijas pašvaldību savienības padomniece uzņēmējdarbības jautājumos, Santa Kalniņa, Saldus novada pašvaldības Iekšējā audita un kontroles nodaļas vadītāja, Inga Kaltniece, Kuldīgas novada pašvaldības Kapitālpārvaldības un audita nodaļas vadītāja, Nellija Kleinberga, SIA “Saldus Medicīnas centrs” valdes priekšsēdētāja un Linda Milne, Saldus novada pašvaldības Personāla daļas vadītāja.

 

Pretendenti, saskaņā ar SIA “Saldus komunālserviss” valdes locekļu amata konkursa un atlases kārtības nolikumu, tiks vērtēti trīs kārtās. Uz trešo atlases kārtu tiks uzaicināti piedalīties pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst kandidātu atlases nolikumā noteiktajam pieteikuma saturam un, kuri amatu kandidātu atlases pirmajā un otrajā kārtā ieguvuši noteiktu vērtējuma punktu skaitu.

 

Informācijai: Valdes locekļa mēneša atlīdzība (bruto) no 2 116,20 līdz 2 645,25EUR

 

Saldus novada pašvaldības informē, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei un pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu izvērtēšanas procesa norisi. Personas datu pārzinis – Saldus novada pašvaldība, kontaktinformācija: Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801, .”

 

Saldus novada pašvaldība, reģ. Nr.90009114646,
izsludina publisku amata kandidātu pieteikšanās procedūru
uz SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" valdes locekļu amatiem

Prasības, pieteikšanās kārtība, iesniedzamie dokumenti

Pieteikuma dokumentus lūdzam iesniegt līdz 2022.gada 17. februārim plkst. 16:00.

Ar cieņu
SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS"

SIA “ SALDUS KOMUNĀLSERVISS”, reģistrācijas nr.48503000219 izsludina
pieteikšanos uz santehniķa amatu ūdensvada un kanalizācijas nozarē.

 Prasības:

 • Vēlama pieredze santehnisko darbu veikšanā
 • B kategorijas autovadītāja apliecība

Galvenie pienākumi:

 • Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu apkalpošana

Piedāvājam:

 • Atalgojumu no EUR 900,00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas

 CV iesniegt līdz 17.08.2022. plkst.17:00; e-pasts: 
kontakttālrunis: 29551442

 

SIA “ SALDUS KOMUNĀLSERVISS”, reģistrācijas nr.48503000219, izsludina pieteikšanos uz operatora notekūdeņu attīrīšanas iekārtās amatu.

 

Prasības:

 • C kategorijas autovadītāja apliecība ar 95 kodu
 • Par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze santehnisko darbu veikšanā, būvniecībā vai darbā ar iekārtām, mehānismiem.
 • Augsta atbildības sajūta, godīgums, precizitāte un lojalitāte.

Galvenie pienākumi:

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu apkalpošana, asenizācijas automašīnas vadīšana.

Piedāvājam:

 • atalgojumu no EUR 950,00-1200,00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas,
 • darbu Saldus novadā
 • stabilitāti un sociālās garantijas.

 

CV iesniegt līdz 25.07.2022. plkst 17:00. sūtot uz e-pastu: vai nosūtot uz adresi: SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”, Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV-3801; kontakttālrunis: 29551442

 

SIA “ SALDUS KOMUNĀLSERVISS” , reģistrācijas nr.48503000219 izsludina pieteikšanos uz santehniķa amatu siltumapgādes nozarē.

 

Prasības:

 • B kategorijas autovadītāja apliecība
 • Par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze santehnisko darbu veikšanā, būvniecībā vai darbā ar iekārtām, mehānismiem.
 • Augsta atbildības sajūta, godīgums, precizitāte un lojalitāte.

Galvenie pienākumi:

Siltumapgādes sistēmu apkalpošana.

Piedāvājam:

 • atalgojumu no EUR 900,00-1000,00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas,
 • darbu Brocēnos un tam pieguļošajos pagastos,
 • stabilitāti un sociālās garantijas.

CV iesniegt līdz 04.07.2022. plkst 17:00. sūtot uz e-pastu: vai nosūtot uz adresi:

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”, Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Kontakttālrunis: 29259518

 

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu personāla atlasi.

SIA “ SALDUS KOMUNĀLSERVISS” , reģistrācijas nr.48503000219 izsludina pieteikšanos uz santehniķa amatu ūdensvada un kanalizācijas nozarē.

 

Prasības:

 • B kategorijas autovadītāja apliecība
 • Par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze santehnisko darbu veikšanā, būvniecībā vai darbā ar iekārtām, mehānismiem.
 • Augsta atbildības sajūta, godīgums, precizitāte un lojalitāte.

Galvenie pienākumi:

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu apkalpošana.

Piedāvājam:

 • atalgojumu no EUR 900,00-1000,00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas,
 • darbu Brocēnos un tam pieguļošajos pagastos,
 • stabilitāti un sociālās garantijas.

CV iesniegt līdz 27.06.2022. plkst 17:00. sūtot uz e-pastu: vai nosūtot uz adresi:

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”, Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Kontakttālrunis: 29551442

 

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu personāla atlasi.

Atkārtoti izsludinātais atklātais konkurss uz SIA "SALDUS KOMUNALSERVISS" valdes locekļa amatu korporatīvās pārvaldības un finanšu jautājumos,
ir noslēdzies bez rezultātiem.

 

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” (turpmāk – Sabiedrība) kapitāla daļu turētāja pārstāvis 2022.gada 16. martā pieņēma lēmumu atkārtoti rīkot konkursu uz Sabiedrības valdes locekļa korporatīvās pārvaldības un finanšu pārvaldības amata vietu.

Konkursā uz SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” valdes locekļa amatu bija pieteikušies 3 pretendenti. Tos trīs kārtās izvērtēja Nominācijas komisija, kuras sastāvā bija pārstāvji no Latvijas Pašvaldību savienības, Kuldīgas novada pašvaldības, SIA “Saldus medicīnas centrs” un Saldus novada pašvaldības.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir izvērtējis nominācijas komisijas izvirzītos Sabiedrības valdes locekļa amata pretendentus un sakarā ar pretendentu praktiskas pieredzes trūkumu darbā ar regulētām sabiedrisko pakalpojumu nozarēm, konkurss ir noslēdzies bez rezultāta.

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” (48503000219) aicina darbā :

 

Elektriķi/ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniķi

Prasības:

 • Cz elektrodrošības grupa,
 • Vēlama pieredze darbā ar elektroautomātiku
 • Vidējā profesionālā izglītība,
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Darbs Saldū un Saldus novadā.

Darba samaksas apmērs bruto EUR 1080, 00 mēnesī.

 

CV iesniegt līdz 10.04.2022. plkst 24:00

sūtot uz e-pastu:

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” informē, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei un pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu izvērtēšanas procesa norisi. Personas datu pārzinis SIA “Saldus komunālserviss”, kontaktinformācija: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801,

“Saldus novada pašvaldība, reģ. Nr.90009114646,
izsludina publisku amata kandidātu pieteikšanās procedūru uz
SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" valdes locekļa amatu
korporatīvās pārvaldības un finanšu jautājumos

 

Pieteikuma dokumentus lūdzam iesniegt līdz 2022.gada 4.aprīļa plkst. 12:00.

Valdes locekļa kandidātiem izvirzītās prasības:

 

 • valsts valodas C1 līmenī un vienas svešvalodas zināšanas vismaz B2 līmenī.
 • augstākā izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču apjomu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus kapitālsabiedrībā;
 • vismaz piecu gadu pieredze vadošā amatā korporatīvās pārvaldības un/vai finanšu jomā vai vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vai vismaz piecu gadu pieredze kapitālsabiedrības, organizācijas vai iestādes augstā vadošā amatā, kura ieņemšana apliecina nepieciešamo iemaņu kopumu;
 • vēlama pieredze pārraudzīt vairākas struktūrvienības un/vai atbildības (piemēram, finanšu resursu pārvaldība, grāmatvedības, personāls, informācijas tehnoloģijas, risku vadība, citi līdzvērtīgi) pārraudzīšanā pēdējo piecu gadu laikā;
 • vēlama pieredze struktūrfondu vai citu piesaistīto līdzekļu projektu vadībā;
 • izpratne par finanšu vadību un gada pārskatu sagatavošanu un saturu;
 • pieredze pārmaiņu vadībā;
 • nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo;
 • piekrīt valsts amatpersonas statusam un noteiktajiem ierobežojumiem. Atbilstība likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām;
 • ir derīgs sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

 

 

Pieteikšanās kārtība:

 

 • Pieteikuma dokumentus var iesniegt personīgi, slēgtā aploksnē, Saldus novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, Striķu ielā 3, Saldū vai Brocēnu pilsētas un Cieceres pagasta apvienības pārvaldē, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, darba laikā, uz aploksnes norādot: ““SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" valdes locekļa amatu kandidātu konkursam”.
 • Pieteikuma dokumentus var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Saldus novada pašvaldība, Striķu ielā 3, Saldus, LV-3801. Sūtot dokumentus pa pastu, jānodrošina, lai pieteikums būtu saņemts līdz 2022. gada 4. aprīļa plkst. 12:00..
 • Pieteikuma dokumentus var iesūtīt Saldus novada pašvaldībai uz e-pastu: , parakstītus ar drošu elektronisko parakstu un norādi: ““SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" valdes locekļa amatu kandidātu konkursam”.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 

 • dzīves gaitas apraksts (CV Europass standarts), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām;
 • motivēta pieteikuma vēstule (iekļaujot informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību, šobrīd vai iepriekš vadītā kolektīva darbinieku skaitu);
 • valdes locekļa amata kandidāta apliecinājums (https://failiem.lv/u/k9upjrhb2)
 • augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • profesionālo kvalifikāciju un citas prasmes apliecinošu dokumentu (ja tādi ir) kopijas;
 • izziņa par sodāmību;
 • derīgs sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

 

Kandidātiem, kas tiks uzaicināti uz trešās atlases kārtas interviju, vismaz divas darba dienas pirms noteiktā intervijas termiņa, jāiesniedz komisijas locekļiem:

 

 • redzējums (līdz 3 lpp.) par kapitālsabiedrības attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

 

Valdes locekļu amata kandidātu atlasei un novērtēšanai ir izveidota nominācijas komisija šādā sastāvā: Andra Feldmane, (Dr. oec.), Latvijas pašvaldību savienības padomniece uzņēmējdarbības jautājumos, Santa Kalniņa, Saldus novada pašvaldības Iekšējā audita un kontroles nodaļas vadītāja, Inga Kaltniece, Kuldīgas novada pašvaldības Kapitālpārvaldības un audita nodaļas vadītāja, Nellija Kleinberga, SIA “Saldus Medicīnas centrs” valdes priekšsēdētāja un Linda Milne, Saldus novada pašvaldības Personāla daļas vadītāja.

 

Pretendenti, saskaņā ar SIA “Saldus komunālserviss” valdes locekļu amata konkursa un atlases kārtības nolikumu, tiks vērtēti trīs kārtās. Uz trešo atlases kārtu tiks uzaicināti piedalīties pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst kandidātu atlases nolikumā noteiktajam pieteikuma saturam un, kuri amatu kandidātu atlases pirmajā un otrajā kārtā ieguvuši noteiktu vērtējuma punktu skaitu.

 

Informācijai: Valdes locekļa mēneša atlīdzība (bruto) no 2 116,20 līdz 2 645,25EUR

 

Saldus novada pašvaldības informē, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei un pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu izvērtēšanas procesa norisi. Personas datu pārzinis – Saldus novada pašvaldība, kontaktinformācija: Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801, .”

 

Saldus novada pašvaldība, reģ. Nr.90009114646,
izsludina publisku amata kandidātu pieteikšanās procedūru
uz SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" valdes locekļu amatiem

Prasības, pieteikšanās kārtība, iesniedzamie dokumenti

Pieteikuma dokumentus lūdzam iesniegt līdz 2022.gada 17. februārim plkst. 16:00.

Ar cieņu
SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS"

Kontakti

Biroja administratore: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
63807453, 27088306 , 20041110

Namu apsaimniekošana: 63807373

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu avāriju novēršana
,
diennakts tālrunis: 26811422

ZIŅOJUMI
PAR SABIEDRĪBAS PERSONĀLA
NEGODPRĀTĪGU RĪCĪBU

Rekvizīti

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Klienu apkalpošana: Tirgotāju iela 6, Saldus

Norēķinu rekvizīti:

Swedbank AS HABALV22 LV37HABA0551052933124
SEB banka AS UNLALV2X LV42UNLA0015000508401
Citadele banka AS PARXLV22 LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Pirmdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 18:00
Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 17:00
Piektdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 16:00

©2024 SIA "Saldus komunālserviss" . All Rights Reserved. Designed By JoomShaper