• P 8-12 13-18, O.T.C 8-12 13-17, Pie 8-12 13-16

Info arhīvs

Klientu
apkalpošana

Ūdens apgāde
un kanalizācija

SILTUMAPGĀDE

Decentralizētā kanalizācija

Īpašumu apsaimniekošana

 

Saldus komunālserviss
INFORMĀCIJA


 

 

ATKLĀTS KONKURSS PAR ATKRITUMVEDĒJA PIEGĀDI

 

SIA „Saldus komunālserviss”, izsludina atklātu konkursu par „ Atkritumvedēja” piegādi.

 

1. Pasūtītāja nosaukums: SIA „Saldus komunālserviss”, reģ.nr. 48503000219

2. Pasūtītāja adrese:

Juridiskā adrese : Skrundas iela 2, Saldus, Saldus novads, LV-3801,

Faktiskā adrese : Mazā iela 6 , Saldus , Saldus novads, LV -3801,

Tālr. +371 3807106,

Fakss: +371 63825383, e-pasts:

3. Kontaktpersona: Jānis Blūms, Tālr.: +371 29551442,

4. Idetifikācijas Nr.: SKS1/2011A

5. Iepirkuma procedūra: saskaņā ar „Publisko iepirkumu likumu”

6. Paredzamā iepirkuma priekšmets un apjoms:

- Viena lietota , divassu kravas atkritumvedēja piegāde.

- Izlaides gads: 2004 un jaunāks (gan automašīnai , gan iekārtai).

- Atkritumu savākšanas tvertnes tilpums15-16 m3.

7. Paredzamā piegādes vieta: Skrundas iela 2. Saldus, Saldus novads.

8. Konkursa nolikumu var saņemt: SIA „Saldus komunālserviss”, Mazā ielā 6 (otrajā stāvā), Saldus, LV-3801, pie sekretāres, vai pēc pieprasījuma pa e-pastu.

9. Piedāvājumu jāiesniedz: SIA „Saldus komunālserviss”, Mazā ielā 6, Saldus, Saldus novads, LV-3801, pie sekretāres, darba dienās no pulkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2011.gada14.jūlijs, pulkst. 10.30

Atklāta konkursa iepirkuma procedūras NOLIKUMS

Informācijas izvietošanas datums un laiks: 2011-06-13 18:59:21

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

Iepirkuma procedūras nosaukums: "Atkritumvedēja piegāde" Identifikācijas Nr.SKS1/2011A Iepirkuma līguma nosaukums:Atkritumvedēja piegādes līgums Līguma priekšmets: sadzīves atkritumvedējs SCANIA GB4X2, atkritumu savākšanas iekārta Norba RL300 Līguma piegādes vieta:Skrundas iela 2, Saldus, Saldus novads, LV 3801 Kopējā līguma summa: LVL 29950,00 (bez PVN) Lēmuma pieņemšanas datums: 14.07.2011. Informācija par uzvarētāju: Uzņēmuma nosaukums: SIA " Norbalt' Reģistrācijas Nr.43603031563 Adrese: Akadēmijas iela 2-37, Jelgava, LV 3001

Kontakti

Biroja administratore: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
63807453, 27088306 , 20041110

Namu apsaimniekošana: 63807373

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu avāriju novēršana
,
diennakts tālrunis: 26811422

ZIŅOJUMI
PAR SABIEDRĪBAS PERSONĀLA
NEGODPRĀTĪGU RĪCĪBU

Rekvizīti

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Klienu apkalpošana: Tirgotāju iela 6, Saldus

Norēķinu rekvizīti:

Swedbank AS HABALV22 LV37HABA0551052933124
SEB banka AS UNLALV2X LV42UNLA0015000508401
Citadele banka AS PARXLV22 LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Pirmdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 18:00
Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 17:00
Piektdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 16:00

©2024 SIA "Saldus komunālserviss" . All Rights Reserved. Designed By JoomShaper